metangas eksponering symptomer

Metan er en drivhusgas med en høj potens , som kan bidrage til den globale opvarmning . Metangas har ingen smag , farve og lugt . Det er den vigtigste bestanddel af naturgas og kan bruges som en kilde til brændstof . Ifølge den canadiske center for Arbejdsmiljø og sikkerhed , " Metan er ikke giftigt under den nedre eksplosive grænse på 5 % " (50. 000 ppm ) . Men , når det udsættes for høje koncentrationer , vil folk opleve metangas eksponering symptomer , der fører til kortsigtede sundhedsskadelige virkninger .

Symptomer på kulilteforgiftning


Ved indånding, metangas forårsager åndenød , sløvhed og hovedpine . Metangas kan sænke den normale iltindhold brug af kroppen . En person , der er udsat for metangas kan føle symptomer på kvælning . Den person vil gisper efter luft på grund af hurtig vejrtrækning og følelsen af kvælning . Mental årvågenhed vil også falde og dermed påvirke koordinering af musklerne . Langvarig udsættelse for metan kan forårsage opkastning og kvalme . Det kan også føre til tab af bevidstheden og dødsfald , når øjeblikkelig behandling ikke anvendes . Metangas kan indtaste hjem af mennesker gennem fundament revner og kloak fælder . Folk kan blive udsat for metangas , som eventuelt at indånde kemiske når adgangen til kloakledninger , septiktanke og mens madlavning på et gaskomfur .

Ingen kroniske helbredsvirkninger


Der er ingen fysiologiske reaktion , når methan dampe kommer i kontakt med huden . Metangas eksponering er ikke kendt for at forårsage skader på forplantningssystemet . Andre kroniske effekter er ikke blevet rapporteret at vise metangas eksponering symptomer . Udsættelse for metangas ikke producerer kræftfremkaldende effekter , ifølge Jeffrey Vincoli 's bog " Risk Management for farlige kemikalier . " Generelt eksponerede mennesker for kemikalier møde de samme effekter med deres organsystemer . Dog kan grovheden af sådanne effekter variere mellem individer . De varierende reaktion mennesker er udsat for kemikalier såsom metan gas skyldes flere ting : Det kunne være arvelig , personlige vaner eller tidligere eksponering for andre kemikalier

Forebyggelse metangas Eksponering Symptomer


Folk, der arbejder med . metan bør undgå at have direkte kontakt med det . Hvis en anden gas ikke kan anvendes som en alternativ til metan , skal teknisk kontrol være på plads for at reducere eksponeringen. Det er bedst at isolere metan operationer i industrianlæg og yde tilstrækkelig ventilation . Udstyr, som anvendes i håndteringen metan bør kunne modstå eksplosionen fordi metan er meget brandfarligt . Med disse risikostyring på plads , er potentielle skader også reduceret . Tilstrækkelig uddannelse bør også være opmærksom på personale, der håndterer methan og andre kemikalier . Dette kan også omfatte skriftlige politikker og procedurer , når der arbejdes med metan . Personalet skal også være vidende om de farer og kontrolforanstaltninger af metan , samt nødprocedurer .


Kommentarer

  • Om os
  • Advertising
  • Fortæl redaktionen
  • Få nyhedsbreve
  • RSS-feed

Redaktør: Michael D.Lund
Nyheder redactor: Theis Lange Olsen

Kundeservice: Rene Poulsen ,
Peter Andersen

Tel: +45 88 88 99 00
Fax: +45 88 88 99 01

© Copyright 2013-2014 www.konditions.com - All rights reserved.