EPA undertitel d regler for forbrænding af kul aske

Afbrænding af kul aske er affaldsprodukt fra kulfyrede kraftværker , og det resultat , efter at kul er brændt til at generere elektricitet . Kulslaggen kan være mere radioaktivt end atomaffald , men det er undtaget fra farligt affald forordninger , fordi det er klassificeret som mit affald . Alle kul affaldsprodukter er reguleret under EPA undertitel D regler for ikke-farligt fast affald , der giver stater og lokale myndigheder beføjelse til at føre tilsyn med bortskaffelse

Bevill Fritagelse


Den Resource Conservation and Recovery Act ( RCRA ) 1976 regulerer farligt og ikke-farligt affald for at forhindre ophobning , der kan true menneskers sundhed og miljø . I 1980 Kongressen vedtog Det bortskaffelse af fast affald lov Ændringer RCRA . På det tidspunkt visse typer af mine affald blev udelukket fra farligt affald, regler , fordi de var bestemt til at være store volumen , men med lav risiko .

Også kendt som Bevill fritagelse af 1980 ændringsforslag identificeret materiale , at resultaterne fra udvinding , Velgjerning og forarbejdning af malme og mineraler som ikke-farligt , fordi de forurenende stoffer havde i realiteten blevet fjernet gennem forarbejdning , hvilket gøre affald med lav risiko . Som et resultat , falde med 20 typer af mine affald , herunder afbrænding af kul produkter ud af det farlige affald betegnelse , men i fast affald betegnelse .

statslig regulering af kul Aske


Regulatory inkonsekvens inden RCRA og SDWA skaber hindringer til sikker bortskaffelse af mine affald . I teorien, blev RCRA designet til at fremme nyttiggørelse og genbrug af materialer fra affald . Mine affald var særlig værdsat på grund af dens store omfang af og resterende mineraler . I tilfælde af kul , kan restprodukter producere cement til bygninger og veje , faldende udledning af kuldioxid , der ville opstå, hvis cement blev skabt gennem traditionelle processer . I virkeligheden gør nyttiggørelse og genbrug ikke ofte finder sted på grund af restriktive transportomkostninger i forbindelse med indhaling affald til oparbejdning . Affald ophobes på kraftværkerne i længere perioder end de regler, oprindeligt tiltænkt.

Minimum Federal krav


RCRA Subtitle D skabt minimumsstandarder for kulslaggen bortskaffelse kræver ledelse på lossepladser eller overfladevand opmagasineringer på passende steder som bestemt ved en pre-byggeri hydrogeologic undersøgelsen. En liner med perkolatopsamlings og afstrømning kontroller skal installeres , samt grundvandsovervågningen og korrigerende foranstaltninger , lukning og efterbehandling planer . Den strukturelle integritet opmagasineringer skal påvises under anlæg og drift .

stat overvågning


Alle stater udstede flere tilladelser til at behandle kul aske , herunder regulering beliggenhed , opførelse, drift af opmagasineringer , brug af liners , dæmning sikkerhed og forurening udledninger i vand , men ifølge en EPA's rapport er skrevet i samarbejde med Department of Energy om " afbrænding af kul Affaldshåndtering på deponeringsanlæg og Surface opmagasineringer , 1994-2004 " . nogle stater udsteder tilladelserne gennem deres fast affald divisioner og nogle gennem deres nationale forureningsbegrænsende Decharge Elimination System ( NPDES ) . Hver division har forskellige prioriteter afspejles i de udstedte tilladelser .

strukturelle fejl

Når RCRA blev skrevet , kan nyttiggøres produkter skulle oparbejdes og genbruges i værdifulde materialer . Imidlertid har materielle aktiver skabt en regulerende mareridt for opbevaring , bortskaffelse og transport af farligt og fast affald . Alle disse processer kræver specialiserede og kostbare teknikker. Fra et forretningsmæssigt synspunkt , er det ofte mere effektivt at opbevare affald på stedet end at transportere den til fornyet behandling . Efterhånden som flere kulslaggen affald oplagres på-site , mere affald ophobes , belaster opmagasinering strukturer, der kan føre til katastrofale fejl . Af denne grund er EPA forventes at direkte regulere kul aske i den nærmeste fremtid .


Kommentarer

  • Om os
  • Advertising
  • Fortæl redaktionen
  • Få nyhedsbreve
  • RSS-feed

Redaktør: Michael D.Lund
Nyheder redactor: Theis Lange Olsen

Kundeservice: Rene Poulsen ,
Peter Andersen

Tel: +45 88 88 99 00
Fax: +45 88 88 99 01

© Copyright 2013-2014 www.konditions.com - All rights reserved.