vigtigheden af korrekt bortskaffelse af affald

Korrekt bortskaffelse af affald er ikke blot et personligt ansvar , og nogle former for affald , normalt farlige , skal være ordentligt bortskaffes i henhold til loven er fastsat af Environmental Protection Agency . Giftigt affald kan sive ned i jorden og forurene vores vandforsyning , og undertiden forårsage udbredt sygdom . Selv ikke-giftigt affald forurener , der bidrager til den globale opvarmning og en generel negativ indvirkning på folkesundheden . EPA undersøgelser tyder på , at den globale opvarmning kunne gøre jorden næsten ugæstfrie ved udgangen af dette århundrede .

Governance


The Environmental Protection Agency håndhæver og regulerer de fleste af de love relateret til bortskaffelse af affald . Nogle af de vigtigste love omfatter fra 1976 Resource Conservation and Recovery Act , der giver EPA bemyndigelse til at overvåge korrekt bortskaffelse af farligt affald . EPA indeholder også generelle amerikanske miljøpolitik og beskytter den generelle sundhed .

Environmental Health


ureguleret lossepladser udgør en alvorlig sundhedsrisiko for miljøet . Giftige kemikalier kan lække fra farlige produkter og i sidste ende finder vej til vand og jord . Afbrænding af skrald bidrager også drivhusgasser i atmosfæren , en stor del af den globale opvarmning teori , ifølge Miljøstyrelsen . Korrekt bortskaffelse af affald bruger foringer til at fange giftige kemikalier, som kan sive ned i jorden , og sikkert indeholde metan brændte fra papirkurven .

Folkesundhed


Når folk bortskaffe affaldet korrekt og beskytte miljøet , er dette næsten altid bærer med det tilføjet forbedringer til den offentlige sundhed. Reduktion af forurening sænker chancerne for respiratorisk sygdom , og renere vand mindsker risikoen for at drikke farlige kemikalier . Et godt eksempel på de potentielle farer af ulovlige og uregulerede dumping fandt sted i New Jersey i slutningen af 1980 's . Vinden bar krom fra en nærliggende losseplads til en lokal skole og forårsagede en epidemi af krom forgiftning .

økonomiske fordel


Noget affald , såsom værftet besaetningsartikler og træflis , kan nemt blive til en vital del af en have eller gård ved kompostering . Kompostering efterfylder jordens næringsstoffer og afbøder behovet for at købe jord genvinding tjenester . Også , ikke kun en kompostbunke aflede organisk affald fra en losseplads , kan det endda spare samfund penge for at skulle købe kommercielle deponering dækker .

Climate Change

Drivhusgasser som kulilte og methan fælde varme og har bidraget til de otte varmeste år i historien , som alle fandt sted efter 1998 , i henhold til EPA . Selv om livscyklus af planter og dyr har brug for drivhusgasser for at holde jorden varm , for meget varme gør ondt mest skabninger . Medmindre verden reducerer udledningen af drivhusgasser , ligesom gennem korrekt bortskaffelse af affald , kunne verden varmer op til syv grader Fahrenheit i 2100 .


Kommentarer

  • Om os
  • Advertising
  • Fortæl redaktionen
  • Få nyhedsbreve
  • RSS-feed

Redaktør: Michael D.Lund
Nyheder redactor: Theis Lange Olsen

Kundeservice: Rene Poulsen ,
Peter Andersen

Tel: +45 88 88 99 00
Fax: +45 88 88 99 01

© Copyright 2013-2014 www.konditions.com - All rights reserved.