herbicid effekter

Hvert år bliver millioner af pounds af herbicider anvendt til haver , græsplæner og landbrug marker omkring i verden for at kontrollere og mindske uønskede planter og ukrudt . Nogle herbicider forårsage et bredt spektrum af helbredsproblemer lige fra hudsygdom til døden . De former for angreb er varierede og talrige . De kunne være tilsigtet eller utilsigtet direkte indtag , inhalation , vandforurening , fødeindtagelse og herbicider , der kommer i direkte kontakt med mennesker eller dyr . Kommercielle herbicider ofte indeholder skadelige kemikalier, der kan dræbe menneskelige embryoner , umbilicalis celler in vitro og moderkage , hvilket resulterer i spontan abort og andre fødsel-relaterede problemer .

Helbredsvirkninger


De sundhedsmæssige virkninger af mange herbicider er stadig ukendt , og herbicider har et stort udvalg af toksicitet . Der er en bekymring over mulige kræftfremkaldende virkninger af visse herbicider fra akut toksicitet . Ud over kræft , er herbicider også mistænkes for at være en af de faktorer, der forårsager en langsigtet sundhedsproblem såsom Parkinsons sygdom . Herbicider er også forbundet med non-Hodgkins lymfom ( en neoplastisk sygdom , der er karakteriseret ved gradvise udvidelse af lymfeknuder , milt og lever ) , og den øgede risiko for sarkom ( en ondartet svulst eller opstår væv ) .

Virkninger på jord


Mange herbicider er dødelige for gavnlige jord organismer som mycorrhizae og kvælstofbindende bakterier . Mykorrhiza former symbiotisk sammen med rødderne af en frø plante og letter indtagelsen af spor næringsstoffer fra jorden , mens kvælstoffikserende bakterier " fix " atmosfærisk kvælstof , som er afgørende for velstående vækst af planter . Død gavnlige mikroorganismer vil resultere i økologiske ubalance og overvækst af andre skadelige bakterier og svampe .

Virkninger på vandmiljøet Life


Herbicider er giftige for vandlevende planter og dyr . Selvom herbicider er formuleret for jord applikationer , kan det komme i direkte kontakt med forskellige vandsystemer , såsom damme , floder , og havvand , af en række forskellige metoder , herunder vind , regn-induceret afstrømning , og fordampning i atmosfæren og efterfølgende transport i skyer , tåge og tåge .

Virkninger i din baghave


Boligejere bruger ofte herbicider i deres haver og græsplæner for at kontrollere væksten i pisang , crabgrass , kløver og andre ukrudt . Denne handling reducerer biodiversiteten af flora i haven , og som følge heraf også mangfoldigheden af insektarter formindskes.

Virkninger på fuglebestanden

Brugen af ukrudtsmidler har nogle negative påvirkninger på fuglebestande . De fleste observerede virkninger på grund af toksicitet samt ændringer i levestederne og fald i mad og husly .


Kommentarer

  • Om os
  • Advertising
  • Fortæl redaktionen
  • Få nyhedsbreve
  • RSS-feed

Redaktør: Michael D.Lund
Nyheder redactor: Theis Lange Olsen

Kundeservice: Rene Poulsen ,
Peter Andersen

Tel: +45 88 88 99 00
Fax: +45 88 88 99 01

© Copyright 2013-2014 www.konditions.com - All rights reserved.