effekten af industriforurening

Forurenende stoffer, som afgives af de forskellige brancher og fabrikker er ofte anset for at være en af de vigtigste faktorer, der bidrager til luft , vand og jordforurening . Ifølge Environmental Protection Agency ( EPA ) , er det blevet anslået , at industriforurening er ansvarlig for næsten 50 procent af forureningen til stede i USA . Der er forskellige vidtrækkende konsekvenser , såvel som alvorlige konsekvenser , for forurening fra industrien på den økologiske balance i atmosfæren

Global Warming


Global opvarmning er en af de mest almindelige og alvorlige konsekvenser af industriforurening . Emissionen af forskellige drivhusgasser som CO2 , metan ( CH4 ) , blandt andre fra forskellige brancher, øger den samlede temperaturen på jorden , hvilket resulterer i den globale opvarmning . Den globale opvarmning har forskellige alvorlige risici , både på miljøet samt på menneskers sundhed . Det resulterer i afsmeltning af gletschere og snedækkede bjerge , der forårsager en forøgelse af vandstanden i havene og floderne , og derved øge chancerne for oversvømmelse . Bortset fra dette , den globale opvarmning også har mange sundhedsmæssige risici for mennesker, såsom forøgelse af sygdomme som malaria og denguefeber, kolera , Lyme sygdom og pest , blandt andre .

luftforurening


Industriel forurening , som nævnt ovenfor , er en af de vigtigste årsager til luftforureningen . Med stigningen i antallet af industrier og fabrikker på grund af den industrielle revolution ; luftforurening også er steget markant. Emissionerne fra forskellige industrier indeholder store mængder af gasser som kuldioxid , svovl og kvælstof , blandt andre . Disse gasser , når de findes i forhøjede niveauer i atmosfæren , ofte resultere i forskellige miljø-og sundhedsrisici såsom sur regn, og forskellige hudlidelser i individer .

Vandforurening


Forurening udsendes fra de brancher er også en af de vigtigste faktorer, der bidrager til vandforurening . Dumpning af forskellige industrielle affaldsprodukter til vand , og forkert forurening af industriaffald , ofte resultere i at forurene vandet . Sådanne vandforurening forstyrrer balancen i økosystemet inde , hvilket resulterer i død forskellige dyre -og plantearter findes i vandet .

jordforurening


Jordforurening er defineret som et fænomen som er det jorden mister sin struktur og frugtbarhed på grund af forskellige naturlige og kunstige årsager . Dumpning af industriaffald er en af de vigtigste faktorer, der bidrager til jordforurening . Industriaffald indeholder store mængder af forskellige kemikalier , som får akkumuleret på det øverste lag af jorden , hvilket resulterer i tab af jordens frugtbarhed . Sådanne tab af frugtbarhed i sidste ende resulterer i ændringer i den økologiske balance i miljøet som følge af en reduktion i planternes vækst.

Andre almindelige bivirkninger

Visse andre almindelige virkninger af industriforurening omfatter skader bygninger og strukturer , hvilket øger risikoen for forskellige erhvervsbetingede risici såsom asbestose , pneumoconiasis , blandt andre .


Kommentarer

  • Om os
  • Advertising
  • Fortæl redaktionen
  • Få nyhedsbreve
  • RSS-feed

Redaktør: Michael D.Lund
Nyheder redactor: Theis Lange Olsen

Kundeservice: Rene Poulsen ,
Peter Andersen

Tel: +45 88 88 99 00
Fax: +45 88 88 99 01

© Copyright 2013-2014 www.konditions.com - All rights reserved.