Kan du faxe med en kabelforbindelse?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

Fakta Du kan ikke sende faxer direkte via en kabellinje, fordi faxing kræver en ringetone, og data overføres analogt, mens kabellinier overfører data digitalt, ifølge Savetz.com.

Løsning

En række online-tjenester imødekommer folk, der skal faxe, men bruger bredbåndsforbindelser. Hvordan en online fax service sender dine dokumenter varierer; nogle bruger speciel software, mens andre bruger web-baserede applikationer eller arbejder via din e-mail-konto.

Tip

Du kan faxe ved hjælp af VoIP-linjer, der er en telefonlinje, der kører over din internet forbindelse, ifølge computer ekspert Chris Pirillo. VoIP kræver imidlertid en stabil forbindelse, så du kan ikke være på et trådløst netværk. I modsætning til DSL kræver kabel Internet ikke en telefonlinje til at transmittere data, så mange afstår fra den traditionelle jordlinje helt. Hvis du har brug for at faxe dokumenter, kan du stadig gøre det med din kabelforbindelse.