Forståelse af datakommunikation og netværk

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

Begreber

Punkt A og punkt B behøver ikke at være direkte forbundet med et kabel. Hvis A-link til C og C også linker til B, kan data sendes fra A til B via C. Men de data, der sendes til C, skal mærkes, så C indser, at det forventes at videresende dataene og hvor at sende det. Dette er det grundlæggende grundlag for netværk.

Funktioner

En computer er forbundet til et netværk, og netværket er forbundet til et andet netværk. Netværket, som det første netværk er forbundet til, kan være forbundet til et andet netværk. Ved denne konfiguration kan punkt B nås ved punkt A. Punkt A behøver kun at sende sine data til forbindelsesenheden på sit netværk. Tilslutningsenheden hedder en 'gateway', og det system, som det bruger til at videresende data, kaldes 'routing.'

Funktion

Et privat netværk med begrænset fysisk dækning kaldes et Local Area Network (LAN). Et bredere system, der forbinder LAN'er sammen, kaldes et Wide Area Network (WAN). Internettet er et meget stort WAN. For at sende data fra punkt A til punkt B kan du køre et kabel mellem de to punkter. Men et sådant system giver begrænsede muligheder for kommunikation. Du kan kommunikere med flere point, hvis du sender dine data via et netværk.