Liste over Ethernet II Frame Type værdier

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

  Ethernet II-rammen er et standardformat for data, der overføres via et Ethernet-netværk. Rammen refererer til en samling af byteværdier på bestemte steder, der identificerer rammesenderen, den tilsigtede modtager, dataudnyttelsesbelastningen og en fejlkontrolværdi. Emballeringsdata i rammer som dette gør det muligt at sende data via et pakkekoblingsnetværk i stedet for at kræve en konstant end-to-end-forbindelse.

Præambel

8-bit preambles-feltet består af alternerende 1- og 0-værdierede bits. Formålet er at annoncere rammen og aktivere modtagere på netværket til at udføre en synkroniseringsoperation. 802.3-specifikationen forkorter dette felt til 7 bit.

MAC Header

Afsnittet Media Access Control (MAC) i rammen indeholder tre komponenter: kilde- og destinationsadresser og Ethernet-typen. Destinationsadressefeltet er 6 bytes i længde og indeholder adresseringsoplysningerne, der er nødvendige for at identificere den påtænkte modtager af rammen. Kildeadressefeltet er også 6 bytes i længden og indeholder adressen til afsenderen af ​​rammen. To byte er afsat i dette afsnit som Ethernet-typen-feltet. Kodningen for dette felt identificerer protokollen i datafeltet, så det kan tolkes korrekt.

Data Et datafelt i en Ethernet II-ramme er variabel i længden. Minimumlængden er 46 bytes, men den kan have op til 1500 bytes data ved sin maksimale grænse. Et datafelt kan have mindre end 46 byte data. I dette tilfælde skal de resterende byte dog polstres.

Frame Check

Den sidste sektion af rammen giver en mekanisme til fejlkontrol af indholdet af rammen for nøjagtighed. Afsenderen beregner en CRC-værdi (Cyclic Redundancy Check), der omfatter de to adressefelter, typen og datafelterne. Alle bitene i disse felter ses af checksum-ligningen som et langt binært tal. CRC bruger dette nummer til at udlede den checksumværdi, som den placerer i rammekontrolfeltet. Når modtageren analyserer den indgående ramme, udfører den samme operation for at se, om de modtagne bits matcher checksummen. Hvis de gør det, er rammen accepteret. Hvis ikke, kasseres det.