Sådan laver du en telefonstik til internettet og telefonen

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

1.

Åbn netværksgrænsefladeboks eller NID uden for dit hus. Træk den modulære konnektor indenfor for at afbryde strøm og signaler fra telefonselskabet. NID'er er typisk placeret på vægge nærmest hvor telefonlinjerne løber ind i dit hjem fra hjælpeposten.

2.

Skru frontpladen på din eksisterende telefonstik ud med en skruetrækker. Løsn klemskruerne på bagsiden, tag alle ledningerne ud af stikket, og fjern stikket. Skær 5 tommer telefontråd og træk de grønne og røde indre ledninger ud af kabeljakken ved hjælp af diagonaltang. Fjern en halv tomme fra enden af ​​disse ledninger ved hjælp af en trådstrimmel.

3.

Løsn de røde og grønne klemskruer på både de øverste og nederste stik. Sæt den grønne tråd med uret rundt om den grønne klemskrue på den øvre stik, og læg den derefter om den grønne klemskrue på undersiden. Sæt den røde ledning med uret rundt om den røde klemskrue på den øvre stik, og læg den derefter om den røde klemskrue på undersiden. Tilslutning af de farvekodede terminaler i både øvre og nedre stik skaber en parallelforbindelse, der gør det muligt for begge stikkontakter at distribuere strøm og signal på samme telefonlinje.

4.

Træk Telefonkablet langsomt fra telefonens udløbs boks. Sæt den grønne tråd med uret rundt om den grønne klemskrue på topstikket og stram skruen fast. Sæt den røde ledning om den røde klemskrue på topstikket og stram skruen fast.

5.

Se på ledningerne og kontroller alle tilslutninger. Sørg for at alle grønne ledninger er forbundet til hinanden, og at alle røde ledninger er tilsluttet på samme måde. Monter frontpladen på telefonens udløbs boks ved hjælp af skruerne, der fulgte med stikket.

6.

Skub den modulære stik ind i NID'en for at forbinde din linje til telefonfirmaet. Sæt en telefon i en stik og kontroller for en ringetone. Foretag et opkald for at teste telefonlinjen. Tag stikket ud og sæt det i den anden stik for at teste linjen.

7.

Få en RJ-11 telefonledning og sæt den ene ende i den anden stik. Tilslut den anden ende af ledningen til dit computermodem, som leveres af din telefonudbyder. Tilslut dit modem til din netværksrouter for at give dit lokalnetværk eller LAN adgang til internettet via din telefonlinje.

Tips og advarsler

  • Tilslut en DSL (leveret af dit telefonselskab) mellem telefonen og stikket for at undgå interferens.
  • Telefonlinjer transporterer signaler og strøm fra telefonselskabet til dit hjem, og de kan også fungere som digitale abonnentlinjer eller DSL til at levere internetforbindelse. Telefonlinjer afsluttes i en RJ-11 telefonstik, som har to kobberledninger. Disse bærer både DSL-signalet og telefonsignalet på samme ledning. Du kan tilslutte en to-stik RJ-11 telefonstik parallelt for at give et stik til telefonen og en anden stik til internettet.