Virkningerne af elektronisk dokument billedbehandling på sundhedsudbydere

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

  Elektronisk dokument billeddannelse refererer til overførsel fra hukommelseskort til optegnelser, der holdes digitalt og overføres via netværkssystemer. For de fleste medicinske organisationer betyder det både at skabe et system til at scanne alle gamle dokumenter til computersystemer, samtidig med at der oprettes et online-system til oprettelse og styring af nye poster. Dette gør elektronisk dokument billeddannelse en dyr proces for alle sundhedsudbydere. Det elektroniske system har også vidtrækkende konsekvenser for sundhedssektoren.

Hastighed

Den primære fordel ved dokument billeddannelse er hastighed, hvilket er hovedårsagen til, at sundhedsorganisationerne endelig overgår til online-systemer. Det er langt mere effektivt at trække et patientdiagram på computeren end at søge efter diagrammet i journaler, ammestationer og lægerkontorer, hvor det kan være næsten hvor som helst. Elektroniske versioner mindsker rod og forvirring og giver mulighed for kortere ventetider.

EMR-kombination

EMR står for elektriske journaler, eller undertiden EHR som elektronisk helbredsjournal. Dette er et elektronisk billeddannelsesdokument, der indeholder alle relevante patientdata i en form, der kan overføres mellem udbydere, forsikringsselskaber, patienter, specialister og andre, der er autoriseret til at se filen. I teknologiforbedringsområdet inden for sundhedspleje går meget tanke ind i dette universelle dokument, og hvad er den bedste måde at skabe den på.

Afdeling Spread

Afdelingens spredning refererer til processen med elektronisk dokumentafbildning, der absorberes af andre beslægtede afdelinger . Når et kontor som f.eks. Lægejournaler vedtager dokument billeddannelsessystemer, er det almindeligt, at denne brug af teknologi spredes til andre afdelinger, såsom forsikrings- og lige behandlingsområder, hvor sygeplejersker og læger nyder godt af realtidsadgang til patientdata. < h2> Identifikationsproblemer Med fordelene ved dokument billeddannelse kommer der nogle problemer, især identifikationsvanskeligheder. Med fysisk papir er det nemt at kontrollere underskrifter for både patienter og læger. Det er sværere at bekræfte identitet med scanning og elektronisk dokumentudstyr, hvilket skaber en ny dynamik, som hospitaler skal adressere med øget sikkerhed.