RS-232 Serial Protocol

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

Funktioner

De to endepunkter i en RS-232-forbindelse kaldes dataterminaludstyret (DTE) og datakredsløbetudstyret (DCE). DTE er normalt en computer, og DCE er normalt et modem. En seriel forbindelse sender data ned ad en ledning, en gang ad gangen (en parallelforbindelse sender data ned ad flere kanaler samtidigt.) Selvom seriel kommunikation bevæger sig ned i en kanal, har RS-232 en 25-bens stik med 25 kanaler til information - enten data eller kontrol.

Metode

RS-232 definerer, hvordan bits repræsenteres, når de rejser over kablet. En '1' er repræsenteret ved negativ spænding, en '0' er repræsenteret ved positiv spænding. Den nøjagtige spænding varierer mellem implementeringer, selvom standarderne placerer en maksimal spænding på 25 volt. Plus eller minus 3 volt betragtes som en tomgangstilstand. Normalt er et signal ('0' eller '1') repræsenteret med mellem 3 og 15 volt (plus eller minus).

Control

Alle kontroldata sendes adskilte stifter på stikket. For eksempel sendes en anmodning om at sende en pin, og svaret modtages i en anden pin. RS-232 blev oprettet af Electronics Industry Association i 1969. 'RS' står for Recommended Standard. Det beskriver betingelser for en seriel forbindelse mellem computere og også konnektorens konfiguration. RS-232-stikket er nu udskiftet med Universal Serial Bus (USB).