Fordelene ved Ring Network Topology

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

  En ringnetværkstopologi forbinder computere som knuder i en enkelt retningsstrøm af data på tværs af et netværk, der er formet som en ring. Denne netværkstype har flere fordele ved at lade hver computer overføre data til ikke at kræve en netværksserver at administrere forbindelsen. Dette gør et ringnetværk ideelt til virksomheder og virksomheder, der transmitterer data i en mindre skala.

Nem vedligeholdelse

Ifølge hjemmesiden Free Computer Tips er fejlfinding af ringnetværksproblemer nemmere end med andre netværkstopologier, fordi retningsstrømmen af oplysninger. Ring netværk transmitterer data i en retning omkring netværket, så det er nemt at se, hvilken enhed der forårsager problemet ved at bestemme, hvor datastrømmen bryder ned. Netværket kan fortsætte med at køre, selv når en enhed fjernes fra ringen ved at lukke dataløkken med de enheder, der stadig er tilsluttet.

Billige netværkskonfiguration

Ringnetværkstopologier kræver et mindre antal servere og computere i modsætning til til andre netværkstyper. Dette gør en ringtopologi meget overkommelig for mindre kontorer og virksomheder, der ikke kræver større netværk til at fungere. Hvor en topnetværk i stjernenetværk kræver, at mindst syv enheder skal fungere, kan en topnetværk med ringnetværk køre med så få som fire til seks enheder.

Nem netværksinstallation

Ringnetværkstopologier kræver ikke de intelligente servere af hybrid netværk. Det betyder, at netværket kan fungere uden behov for at indarbejde komplicerede systemer, der kan kræve ansættelse af IT-fagfolk til at installere og vedligeholde. Hver enhed er forbundet til en tilstødende enhed med et enkelt kabel, indtil sløjfen møder tilbage på den oprindelige enhed.