Hvad er SLP?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

Komponenter

SLP består i det væsentlige af tre komponenter eller agenser. En brugeragent (UA) er et softwareprogram, der søger service, en serviceagent (SA) er et softwareprogram, der reklamerer for en tjeneste, og en mappeagent (DA) er et softwareprogram, der fungerer som et depot eller

Sådan fungerer det

Serviceagenter registrerer deres tjenester med mapper, og mapper reagerer på anmodninger fra brugeragenter, forudsat at der findes en mappeagent og er korrekt konfigureret.

Fejl Meddelelser

I netværk, hvor den ældre og mindre robuste IPX-protokol (Internetpakkeudveksling) ikke længere er dirigeret, skal SLP bruges til at finde tjenester pålideligt. Hvis SLP ikke er konfigureret korrekt, kan der forekomme intermitterende problemer på et computernetværk. Sådanne problemer er typificeret af 'server ikke fundet' og 'træ ikke fundet' fejlmeddelelser. SLP er et akronym for serviceplaceringsprotokollen, en protokol eller et sæt regler for at finde servere og andre tjenester på et IP-baseret (Internet Protocol) -baseret computernetværk. Protokollen blev oprindeligt udviklet af Apple i 1980'erne, men blev alder i 1998, da den blev sendt som en plug-in til Mac OS 8.5.