Sådan tilsluttes en router til en Ethernet-switch

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

1.

Placer routeren og kontakten i deres endelige positioner. Vælg disse positioner for deres nærhed til computere eller andre enheder, der vil blive forbundet med dem.

2.

Tænd for kontakten og routeren. Kontroller, at deres strømindikatorlampe indikerer normal funktion.

3.

Slut den ene ende af Ethernet-kablet til porten mærket 'Uplink' på kontakten. Uplink-porten bruges til at forbinde en switch til en anden switch eller router i stedet for til en terminalcomputer.

4.

Tilslut den anden ende af kablet til en almindelig nummererede Ethernet-porte på routeren (ikke uplink-porten). Bemærk, at routerens perspektiv er omskifteren bare en anden enhed, der har brug for netværksadgang.

Tips og advarsler

  • Hvis LED'erne til forbindelsesindikatorerne gør lyser ikke på routeren og kontakten, når de er tilsluttet sammen, prøv et andet Cat5-kabel. Cat5-kablet er skrøbeligt og kan blive beskadiget og ubrugeligt, hvis det er bøjet skarpt eller trængt på.
  • En router er en enhed, der selektivt kan videresende netværkstrafik mellem to netværk. I hjem- og kontorindstillinger bruges de mest til at sende trafik fra lokale computere til internettet. Hvis der kræves ekstra porte på en router ud over det, der er tilgængelig på selve enheden, kan en switch kobles til den med et standard Cat5 Ethernet-kabel. Dette gør det muligt for flere computere at dele den internetforbindelse, der leveres af routeren.