Sådan beregnes IP rækkevidde fra undernet

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

Bestem eventuelle Split Octets

1.

Se på masken for at se om den består helt af 255s og 0s. Hvis det gør det, er der ingen delt oktet. Hvis masken har andre værdier, skal du bruge trinværdien beskrevet i afsnit 2.

2.

Beregn startadressen for området. Skriv adressen værdier, hvor masken er 255, og skriv 0, hvor subnetmasken er 0. For eksempel til en IP-adresse på 192.168.222.74 med en maske på 255.255.255.0, vil startadressen være 192.168.222.0. For en IP-adresse på 132.34.33.7 med en maske på 255.255.0.0 vil startadressen være 132.34.0.0.

3.

Beregn slutadressen for området. Skriv ned adressen, hvor masken er 255 og skriv ned 255, hvor masken er 0. Ved hjælp af de tidligere eksempler slutter denne forsyning adresser på 192.168.222.255 og 132.34.255.255.

4.

Husk de første og sidste adresser i en rækkevidde er ikke brugbare adresser. Den første adresse repræsenterer netværket, og den sidste adresse er broadcast-adressen. I det første eksempel betyder dette 192.168.222.1 til 192.168.222.254 er brugbare adresser. De anvendelige adresser til det andet eksempel er 132.34.0.1 til 132.34.255.254.

Brug trinværdien

1.

Identificer delt oktet og skriv startadresse for alle andre oktetter. Hvor som helst masken er 255, skriv adressen og hvor som helst masken er 0, skriv 0. Beregn antallet af bits sat til 0 i split okteten. Dette tal findes med følgende værdier: 254 = 1, 252 = 2, 248 = 3, 240 = 4, 224 = 5, 192 = 6 og 128 = 7. Med slash notation gives det samlede antal 1 bits direkte. Således / 19 betyder i alt 19 bits er 1s og svarer til 255.255.224.0. Dette er 8 + 8 + 3 + 0, hvilket betyder 3 bits sat til 1 og 5 bits er sat til 0 i den tredje oktet. Hvis masken er 255.255.255.192, betyder det, at der er 8 + 8 + 8 + 2 = 26 bits i alt, der er sat til 1. Dette svarer til / 26. Der er 2 bits sat til 1 og 6 bits sat til 0 i fjerde oktet.

2.

Beregn trinværdien. En trinværdi er 2 til effekten af ​​antallet af 0'er i split okteten. I det første eksempel er 224 = 11100000, som har 5 nuller, og således vil trinværdien være 2 ^ 5 = 32. For det andet eksempel er 192 = 6 bits indstillet til 0 og en trinværdi på 2 ^ 6 = 64.

3.

Kig efter adressekortet. Start med 0, tæl i delt oktet i enheder af trinværdien. I det første eksempel tæller du op i delt oktet i trin på 32 fra og med 0. Det første netværk vil være 192.168.0.0, det næste ville være 192.168.32.0 og det næste ville være 192.168.64.0. Ved denne tendens fortsætter den tredje oktet af adressen til 96, 128, 160, 192 og 224. Bemærk at 192.168.222.74 falder mellem 192.168.192.0 og 192.168.224.0. Derfor er hele adressens rækkevidde 192.168.208.0 til 192.168.223.255. I det andet eksempel ville netværket være 132.34.0.0, 132.34.64.0, 132.34.128.0 og 132.34.192.0. Bemærk at 132.34.33.7 falder mellem 0 og 64, så netværksområdet vil være 132.34.0.0 til 134.34.63.255.

4.

Beregn den anvendelige adresse. Husk den første adresse, 192.168.192.0, repræsenterer netværket og kan ikke bruges. Den sidste adresse, 192.168.223.255, er den rettede udsendelsesadresse for netværket og kan ikke bruges. Det anvendelige udvalg af adresser er derfor 192.168.192.1 til 192.168.223.254. I det andet eksempel er de anvendelige adresser 132.34.0.1 til 132.34.63.254.

Tips og advarsler

  • Lær de 7 numre, der splitter masker og lær de to beføjelser til at gøre beregninger af skråstregnotationer lettere. Husk, at den første og sidste adresse i en rækkefølge ikke kan bruges.
  • Netværksmasken, der undertiden stadig hedder subnetmasken, identificerer størrelsen af ​​et IP-netværk. En netværksmaske består af 32 bit. Masken bruges til at adskille netværksdelen af ​​adressen fra værtsdelen. Det er altid højordensbiterne af masken, der er indstillet til 1 og de lavordede bits, der er indstillet til 0. Masken kan udtrykkes på to måder: Stiplede decimaltegn eller slash notation.