Sikkerhedssystemrisici

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

  Computernetværk, især dem, der bruges til at overvåge fysiske sikkerhedssystemer, er sårbare for en række sikkerhedsrisici. Selv om det ikke er muligt at eliminere disse risici, kan det være muligt at minimere risikoen for problemer.

Adgang

Uautoriseret adgang til netværksudstyret er den første store risiko for ethvert sikkerhedssystem. Hold de vigtigste netværkskomponenter (router, nav og andet tilslutningsudstyr) bag låste døre, og kun de, der har brug for adgang, som systemadministratoren, skal have nøgler. Computer terminaler bør holdes på steder, der er utilgængelige for uautoriserede brugere. En adgangskode skal bruges til et ekstra lag af netværkssikkerhed.

Natur

Naturen kan have katastrofale effekter på et sikkerhedssystem, hvilket er et potentielt problem for mange mennesker undlader at overveje. Orkaner, lynnedslag, kraftige vind eller kraftig regn kan beskadige kraftledninger, telefonlinjer og andre forbindelsespunkter til et sikkerhedssystem. Hold linjer under jorden, når det er muligt, og isoler alt ordentligt. Hold en backup generator til rådighed for at undgå, at dit sikkerhedssystem kompromitteres ved et uventet tab af strøm.

Systemkonfiguration

Sikkerhedssystemer, der er konfigureret forkert, kan forårsage problemer. En enkelt træk eller frakoblet ledning kan efterlade en hel gren af ​​netværket uden tilslutning. Hvis der er dobbelt systemer, som f.eks. En router, der er tilsluttet en anden router, kan det forårsage kommunikationsproblemer inden for netværkshardwaren. At holde tingene enkle er nyttigt. Sørg for, at alle data- og strømbehov adresseres uden nogen redundans.