Network System Management Computer Information

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

De fem områder af systemadministration

Nuværende managementinformationssystemer definerer fem områder, der kræves til systemstyring. Disse områder er:
1) Fejlstyring - Identifikation af, hvornår systemkomponenterne fejler og giver oplysninger for at hjælpe genopretningen
2) Konfigurationsstyring - Identificer de oplysninger, der kræves for at styre enheden og tillade værdier at indstilles
3) Performance Management - identificere ressourceforbrug og aktivere planlægning af brugstendenser
4) Sikkerhedsadministration - identificer sikkerhedsprocedure i brug og hjælp med nøglefordeling
5) Regnskabsstyring - identificer ressourcebrugere og hjælpe med at tildele omkostningerne til systemet.

Computer System MIB

De formelle definitioner af, hvad der kræves for at styre et sluttystem, findes i dokumentationen fra Internet Engineering Task Force (IETF). IETF offentliggør anmodninger om kommentarer (RFC'er). Dette er de dokumenter, der til sidst definerer de standarder, der skal bruges på internettet. De detaljerede krav til styring af edb-systemer findes i RFC 1514, der hedder Host Resources MIB.

Ledelsesinformationsgrupper - Hardware

Oplysningerne, der kræves for at styre et computersystem, kan groft opdeles i seks grupper, hvoraf tre vedrører hardware og tre af disse vedrører software. Hardwaregrupperne er:
1) Systemgruppen - detaljer oplysninger om systemet, herunder kørende hukommelse
2) Lagergruppen - detaljer oplysninger om lagringsenheder (diske), der er vedhæftet systemet
3) Enhedsgruppen - detaljer oplysninger om andre enheder der er vedhæftet

Ledelsesinformationsgrupper - Software

Tre grupper dokumenterer softwaren, både installeret og kørende på systemet
4) Running Software Group - identificerer programmer, der kører på systemet
5) Running Software Performance Group - identificerer ressourceforbrug af softwaren
6) Installeret Software Group - identificerer al software på systemet, om det kører.

Leverandørspecifikke MIB'er

Derudover skriver enkelte leverandører MIB'er til at styre deres hardware eller software. MIB'er findes til Microsoft Windows, Apple Macintosh eller Sun Microsystems. MIB'er kan definere leverandørspecifikke funktioner og kan bruges til at overvåge ting som CPU-temperatur, blæserhastighed, strømforsyninger mv. Computer systemadministration kan udføres ved hjælp af Simple Network Management Protocol (SNMP), som kan bruges til at overvåge mange forskellige enheder. Management Information Base (MIB) er nøglen til at forstå, hvilke oplysninger om et system der er til rådighed til overvågning eller kontrol. SNMP var designet til at styre routere på internettet, men definitionerne er blevet udvidet til at styre computersystemer eller software.