DIY Ethernet Network Port Switch-installation

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

Netværksknapinstallation

En netværksafbryder broer to typer forbindelser: en klynge af computere og en internetforbindelse eller uplink til andre dele af et større netværk. Netværksomskifteren kræver, at uplink (eller internetforbindelse) skal tilsluttes enten 'Uplink' -porten på netværksomskifteren eller til port 1. Dette sikrer, at switchen vil betjene data til andre computere.

Installation af en netværksafbryder kræver følgende: To eller flere Ethernet-kabler, en netværkskontakt, et netværkskontaktstik, Ethernet-netværkets uplink (f.eks. En stikkontakt) og en stikkontakt.

Stik Det første Ethernet-kabel i væggen Ethernet-stik. Tilslut den anden ende af det første Ethernet-kabel til 'Uplink' -porten på Ethernet-kontakten. Hvis Ethernet-kontakten ikke har en 'Uplink' -port, skal du tilslutte kablet til port 1.

Slut det andet Ethernet-kabel til en af ​​de ledige Ethernet-porte på kontakten. Slut den frie ende af dette Ethernet-kabel til computernetværksinterfaceadapteren. Hvis du tilslutter mere end en computer til denne Ethernet-switch, skal du gentage dette trin, indtil alle computere er tilsluttet kontakten.

Slut strømledningen fra stikkontakten til Ethernet-kontakten. Kontroller strømlysene på forsiden af ​​kontakten. Vent et par minutter, og kontroller, at Link-Activity-lampen blinker. Lokale netværk kan bruges til at dele filer og printere. Derudover kan et lokalt netværk oprettes for at dele en enkelt internetforbindelse (såsom en DSL- eller kabelmodemforbindelse) blandt flere computere.

Et af de sikreste betyder, hvorpå man implementerer en Lokalt netværk er ved at installere en netværksomskifter. En netværksomskifter fungerer som et kabelforbundet tilslutningshub til computere i lokalnetværket.