Fordele ved ringtopologi

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

  En ringtopologi er en type netværkskonfiguration, som forbinder komponenterne i et netværk (lokalnetværk, vidnet eller hovedområdenet) i et fysisk layout af en ring. I en ringtopologi er hver knude forbundet til to andre knudepunkter, der tillader signaler at strømme gennem netværket i et kontinuerligt mønster. Ulempen ved denne struktur er, at en fejl i en enkelt knude kan få hele netværket til at falde sammen. En ringtopologi har dog visse fordele i forhold til andre typer netværkstopologier (stjerne, bus, punkt-til-punkt, hierarkisk, multipunkt og stjernekoblet). Ringtopologi er fælles for skoler, små laboratorier og kontorer.

Ordnet netværk

Ringnetværk giver et ordentligt layout til dataoverførsel. Et elektronisk token bruges til at styre hvilken enhed på netværket der kan overføre data til enhver tid. Hver netværksenhed gives lige adgang til systemressourcer og dataoverførsel. En ringtopologi kan også betragtes som et multipunkt datatransmissionssystem, hvor hver enkelt node på netværket er i stand til at initiere dataoverførsel og videresendelse. Hver enhed på ringnetværket er både en afsender og en repeater.

Forhindrer netværkskollisioner

En ringtopologi tilbyder en enkelt vej til dataoverførsel. Det forhindrer netværksdatakollisioner og muliggør en jævn overførsel af information mellem forskellige noder. En netværkskollision er den betingelse, der opstår, når to eller flere enheder på et netværk forsøger at transmittere data på samme tid. I et sådant tilfælde registrerer netværket kollisionen og kasserer alle meddelelser, der forsøger transmission. Den token, der anvendes i en ringtopologi, bestemmer hvilken enhed der har adgang til netværket til dataoverførsel - minimering af spild og forebyggelse af kollisioner.

Selvvedligeholdelse

Maskinerne i et ringnetværk opretholder netværket ved at forhandle Maskinen vil udnytte ressourcerne i netværket før de andre. De bestemmer den 'aktive skærm' (maskinen med den højeste MAC- eller medieadgangskontrol, adresse) indbyrdes. Alle andre maskiner bliver 'standby-skærme'. Den aktive skærm sikrer, at der ikke er noget problem, der skyldes en anden maskine eller enhed på netværket. Det er også ansvaret for at genoprette ringen efter en fejl eller en fejl. Det udfører ringafstemning (styring af systemerne på netværket efter hvert 7. sekund for at fastslå netværksdeltagelse) og dataudrensning i tilfælde af netværksfejl.