Fordelene ved en Star Wired Ring

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

  Et computernetværk (lokalnet eller brednetværk) er en kombination af computere, kabler og andre eksterne enheder til formålet med data og / eller ressourcedeling. Det fysiske layout af et netværk betegnes som dets topologi. Der er forskellige former for fysiske topologier, hver med forskellige fordele og ulemper. De mest anvendte topologier omfatter bussen, stjernen, ring og stjernekoblede ringtopologier.

En stjernekoblet ringtopologi, eller en nav-topologi, er en kombination af stjernen og ringtopologierne, herunder deres fordele. Den kombinerer stjernestopologiens fysiske layout (hvor hvert perifert netværk, som f.eks. En computer, er forbundet med et fælles hub) og anvender ringtopologi-metoden til overførsel af data (data overføres over hele netværket i en cirkel, der passerer gennem hver computer, inden den når den ønskede destination).

Nem installation, vedligeholdelse u0026 amp; Fejlfinding

Det er nemt at tilføje yderligere arbejdsstationer og periferiudstyr i en stjernekoblet ringtopologi. Da alle knudepunkter er forbundet individuelt til det centrale hub og ikke blander sig i hinanden, tilføjer eller fjerner en enhed fra en node ikke indflydelse på netværkets arbejde. En defekt knude eller enhed er let at frakoble og fjerne fra netværket uden at påvirke ringen.

Fleksibel kabelstøtte

Et stjernekoblet ringnetværk kan understøtte et bredere udvalg af tilslutningskabler end andre topologier. Det understøtter fiberoptisk kabling, skærmet twisted pair (STP) kabler og ubeskyttet twisted pair (UTP). Den anvendte type kabel afhænger af netværksstørrelsen og sikkerhedskravene.

Større fejltolerance u0026 amp; Pålidelighed

Den stjernekoblede ringtopologi giver større datafejltolerance end stjernetopologien. Broadcast-data modtages, fortolkes og videresendes af det centrale hub. Hvert adgangspunkt på netværket opfører sig ikke som en viderestillingsnode (eller en repeater), der gør dataoverførsel mulig med færre transmissionsfejl. Når data er modtaget og fortolket af navet, videresendes det til den næste sekventielle node på netværket, som derefter fortsætter med datatransferen. Hvis en knude på netværket er defekt, afbrudt eller har en kabelfejl, omkredser navet automatisk den pågældende port og videresender data til næste knudepunkt. Dette øger pålideligheden af ​​netværket, hvilket sikrer, at dataoverførsel ikke påvirkes på nogen måde af netværksfejl.