Om Ethernet-vilkår

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

Historie

Xerox PARC udviklede først Ethernet mellem årene 1973 og 1975. Ethernet blev oprettet af opfinderne David Boggs, Robert Metcalfe, Butler Lampson og Chuck Thacker. Ethernet-systemet blev oprindeligt deployeret i 1976, og et seminar om emnet blev offentliggjort samtidig.

Betydning

Ethernet-ideen er at give computere mulighed for at kommunikere med brug af delte koaksialkabler, der fungere som broadcast-transmissionsmedier. Ethernet-konceptet har nogle ligheder med radiosystemer, men det er langt enklere at opdage mangler og fejl i kabeludsendelsessystemet end at bemærke radioudsendelsesproblemer.

Protokoller

Et fælles Ethernet-udtryk er 'protokoller'. Dette udtryk refererer til et sæt regler og bestemmelser vedrørende kommunikation. Protokoller er et computers sprog. For at to enheder på et givet netværk skal kunne kommunikere med succes skal de have evnen til at forstå og læse de nøjagtige samme protokoller.

Luk Nærhed

Et andet almindeligt Ethernet-udtryk er 'nærhed.' Ethernet er et lokalnetværk, og de fleste netværk fungerer generelt i samme nøjagtige bygning. De opererer til at etablere forbindelser inden for enheder, der ligger tæt på hinanden. Den højeste plads mellem Ethernet-enheder skal være et par hundrede kabelmåler af afstand.Men moderne udvikling har gjort det muligt for Ethernet-netværk at have spændvidde på flere hundrede kilometer.

Basics

Nogle Ethernet-terminologibaserede elementer omfatter segment (enkelt delte medier på Ethernet), medium (Ethernet-enheder forbinder til delte medier, der tilbyder stier langs ruten, hvor elektroniske signaler rejser), ramme (korte meddelelser til nodekommunikation) og node (enheder, der forbinder segmentet - også kendt som 'stationer'). Ethernet er en gruppe af computernetværk metoder (ramme-baseret) udformet til Local Area Networks (LAN). Ordet 'Ethernet' er afledt af ordet 'ether' og indkapsler adskillige signal- og ledningsmetoder til OSI-netværksmodellens fysiske lag. Ethernet er den mest almindelige og populære trådløse LAN-metode og har været i bred brug siden 1980.