Sådan bruges en port switch med et DSL modem

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

 

1.

Tilslut DSL-modemet og portafbryderen til de respektive strømadaptere og tænd begge enheder.

2.

Tilslut en Ethernet-kabel i den åbne port på DSL-modemet.

3.

Slut den anden ende af ethernet-kablet til porten mærket 'Data' på portkontakten. Lyset over porten skal blinke for at vise, at der er en aktiv forbindelse til modemet.

4.

Tilslut andre ethernetkabler til portene mærket 'LAN' på portkontakten. Disse er lokale porte, der vil dele netværksforbindelsen fra dataporten.

5.

Tilslut de andre ender af de lokale ethernetkabler til de computere og enheder, du ønsker at oprette forbindelse til til netværket.

6.

Vælg 'DHCP' fra hver af enhedens netværksindstillinger, som vil indstille enhederne til automatisk at konfigurere en forbindelse til portskiften. af de enheder, der er tilsluttet portkontakten, skulle nu kunne få adgang til internettet.

Skønt DSL-modemer giver computeren brugere hurtigere internetforbindelseshastigheder, er de begrænsede i den forstand, at de kun leverer en aktiv netværksport, hvor brugerne kan forbinde enheder til. Du kan dog købe en port switch fra enhver elektronik butik og konfigurere den til at dele forbindelsen fra DSL modem. På den måde kan du forbinde flere computere eller andre netværksenheder til portkontakten og modtage flere aktive forbindelser fra modemmet.