Takk for besøket www.hotel888.info, heretter "hotel888." hotel888 er heleid og drives av formodning Corporation.
Ved å bruke informasjon registrert ved hotel888 nettsiden, samtykker du i å være bundet av følgende vilkår og betingelser, inkludert våre retningslinjer for personvern. Hvis du ikke ønsker å være bundet av vilkårene våre eller våre retningslinjer for personvern det eneste alternativet er å ikke bruke hotel888 informasjon.
Bruke hotel888 innhold
Informasjon fra hotel888 er beskyttet av amerikanske og utenlandske opphavsrett og andre lover.
hotel888 autoriserer besøkende å vise og lage en enkelt kopi av innholdet for offline, personlig, ikke-kommersiell bruk. hotel888 materialet kan ikke selges, gjengis eller distribueres uten hotel888 tillatelse. Du kan lage hard-kopi opptrykk henvendelser ved å kontakte oss.

Ansvarsfraskrivelse
Informasjon fra hotel888 er av generell art og er ikke ment å være en erstatning for profesjonell rådgivning, herunder, men ikke begrenset til medisinsk, økonomisk og juridisk rådgivning.

All informasjon gis "som den er." Selv om vi prøver å gi nøyaktig informasjon, gjør vi ingen krav, løfter eller garantier om nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon gitt av hotel888. Informasjon fra hotel888 kan endres når som helst uten varsel. hotel888 fraskriver seg ethvert ansvar forbundet med generell informasjon den gir på noen av sine sider.

Besøkende bruke hotel888 innholdet utelukkende på egen risiko. Ikke i noe tilfelle skal hotel888 være ansvarlig overfor noen tredjepart for skader relatert til bruk eller ikke bruke innholdet om krav er avanserte på kontrakt, erstatning, eller andre juridiske teorier.

hotel888 godkjenner ikke noe produkt, service, selger, eller leverandør nevnt i noen av artiklene eller tilknyttet reklame.