hvordan man kan få adgang til kombinationsboks i en forespørgsel

Indlæg af Alice Christensen     opdateret: 2011-10-12

Vide, hvordan man adgang til en kombinationsboks og derefter bruge det i en forespørgsel er nyttig , når udvikler edb- applikationer . For eksempel i Microsoft Access kan en kombinationsboks gøre det lettere for brugeren at manipulere data . Brug af Visual Basic for Applications ( VBA ) computer programmeringssprog , kan du lave en formular , skal du oprette en tabel , og derefter bruge tabellen til at tilføje data til en kombinationsboks
1 .
Start Microsoft Office Access 2007 , skal du vælge " Tom database ", og klik derefter på " Opret . "
2 .
Klik på " Opret " fanen , og vælg derefter "Formular Design " for at oprette en ny formular. Klik på " Combo Box " på " Controls " ruden , og klik derefter på din form og træk det til at oprette en ny kombinationsboks kontrol . Klik på " knappen " på " Controls " ruden for at tilføje en ny knap til formularen .
3 .
Højreklik " Command0 , "og klik derefter på " Egenskaber ". Klik på " Event " fanen , og vælg derefter " [ Event procedure] "ud for " Ved klik . "Klik på ellipsen (. . . ) for at åbne " Microsoft Visual Basic " vinduet .
4 .
Kopier og indsæt følgende kode under " Private Sub Command0_Click ()":


Dim strSQL As String
strSQL=" CREATE TABLE DataTable ( ComboIndx NUMBER , rowData TEXT ) "
DoCmd. RunSQL ( strSQL )

strSQL=" INSERT INTO DataTable ( ComboIndx , rowData ) "
strSQL=strSQL " VALUES (1 , ' ROW1 ');"

DoCmd. SetWarnings False
DoCmd. RunSQL ( strSQL )

strSQL=" INSERT INTO DataTable ( ComboIndx , rowData ) "
strSQL=strSQL " VALUES ( 2 , » ROW2 ');"

DoCmd . SetWarnings Falsk
DoCmd. RunSQL ( strSQL )

strSQL=" INSERT INTO DataTable ( ComboIndx , rowData ) "

strSQL=strSQL " VALUES (3 , ' ROW2 ');"

DoCmd. SetWarnings False
DoCmd. RunSQL ( strSQL )


strSQL=" Vælg DataTable . * fra DataTable "
strSQL=strSQL " WHERE dataTable. rowData=' ROW2 ' ; "

Me. Combo0. RowSource=strSQL
5 .
Skift tilbage til Microsoft Access-vinduet , skal du højreklikke " Combo0 , " og klik derefter på " Egenskaber . "Klik på " Event "-fanen . Vælg . [ Event Procedure ] " ud for " Efter Update ". Klik på ellipsen (. . . ) for at åbne " Microsoft Visual Basic " vinduet .
6 .
Kopier og indsæt følgende kode under " Private Sub Combo0_AfterUpdate ()":


Dim dbs som database
Dim rst Som Recordset
Dim comboString As Integer
Dim SQLstr As String

Set dbs=CurrentDb

comboString=Me. Combo10. Text


SQLstr=" SELECT DataTable . rowData FRA DataTable "
SQLstr=SQLstr " WHERE dataTable. ComboIndx=" ( comboString ) " ; "

Set rst=dbs. OpenRecordset ( SQLstr )

rst. MoveLast
rst. MoveFirst
MsgBox " Data for denne combo indeks er : . " rst. Fields ( 0 ) Værdi

rst. Close
dbs. Close

7 .
Luk " Microsoft Visual Basic " Window . Højreklik " Form1 ", og klik derefter på " Form View ". Klik på " Command0 " for at udfylde kombinationsboksen med data .
8 .
Vælg en værdi fra kombinationsboks. Du kan se data for det pågældende indeks i en besked boks .


Previous:hvordan man kan afgøre, om en service kører i Visual Basic Next:hvordan man åbner en postsættet 

Kommentarer

Code:
change