hvordan man kan læse csv fil i vb

Indlæg af Birthe Møller     opdateret: 2011-10-13

Kommaseparerede værdier (CSV) er en simpel tekstfil format , der er almindeligt anvendt til at gemme data . En række repræsenterer hver enkelt post i dette format , og inden for hver række , der adskiller en komma hver værdi . Visual Basic 6 input-output -fil vandløb eller adgang til data objekt kan bruges til at indlæse og læse en CSV -fil

Du skal bruge: .
Visual Basic 6


1

Oprette et nyt projekt i Visual Basic . Hvis du ønsker at tilføje funktionalitet til at læse en CSV -fil til et eksisterende projekt , kan du springe dette trin over.
to .
Tilføj en klasse til projektet ved at højreklikke på projektet Navn på Project Explorer og derefter vælge " Tilføj klasse modul . "
3 .
Angiv navnet ejendom klasse til at " CFileReader " eller et navn ved hjælp af din kodning standarder.
4 .
Tilføj en Henvisningen til Active Data Objects ( ADO ) bibliotek ved at vælge " Project > Referencer "i menuen og derefter vælge " Microsoft ActiveX Data Objects 2,5 Bibliotek "eller " Microsoft ActiveX Data Objects 2,6 Bibliotek . "
5 .
Indtast følgende kode i klassen :

Private Function ReadCSV ( ByVal filnavn som String ) Som ADODB. Recordset

Dim forbindelse, som ADODB . Tilslutning
Dim fileRecords Som ADODB. Recordset
Dim fileQuery As String
Dim fieldNum As Integer


' Dette drev understøtter Extended Properties=' tekst ; FMT=Afgrænset ' "
»Der er også et yderligere argument , HDR med JA eller NEJ værdier , der angiver , hvis filen har en header
' connOpen " Provider=Microsoft. Jet " _
' " OLEDB. 4. 0 . Data Source=" App. Path _

' " ; Extended Properties=' tekst ; HDR=NEJ , " _
' " FMT=Afgrænset "


Set tilslutning=Ny ADODB . Tilslutning
connection. ConnectionString=_
" Driver={ Microsoft Tekst Driver ( *. txt , *. csv ) } ; " _

" DBQ=" App. Path " , " "," ","
connection. OpenfileQuery=" SELECT * FROM " fileName

Set fileRecords=connection. Execute ( fileQuery )

Set ReadCSV=fileRecords


End Function


Denne kode sluttes til en tekstfil ved hjælp af Microsoft teksten driveren og vælger alle rækker i en ADO -recordsæt .
6 .
Kald funktionen fra den ønskede begivenhed eller konsol applikation.

gode råd og advarsler


  • Indkapsling koden i en klasse gør det muligt at genbruges fra mange steder .


  • Previous:hvordan man kan konvertere en ansøgning fra Visual Studio 2003 til 2005 Next:hvordan man åbner en postsættet     

    Kommentarer

    Code:
    change