hvordan man kan læse xls -fil vb

Indlæg af Allan Busk-Mathiasen     opdateret: 2011-10-30

At lære at læse en Microsoft Office Excel -fil ved hjælp af Visual Basic. NET ( VB. NET ) kan spare dig tid , hvis du har brug for at læse Excel- filer . Excel er et regneark der er inkluderet i Microsoft Office-pakken der almindeligvis anvendes til at analysere data . VB. NET er et objekt-orienteret programmering sprog udviklet af Microsoft. Programmører ofte foretrækker at bruge VB. NET for sin brugervenlighed og fleksibilitet . I et par trin , du kan skrive VB. NET kode til at læse et Excel- regneark og vise dens indhold
1 .
Åbn Microsoft Excel og skrive " Field "i " A1 "," Felt2 "i " B1 ", " 1 " i " A2 "og " 2 " i " B2 ". Gem dine regneark til " C : \ " som " ExcelFileToRead. xlsx . "
2
Start Microsoft Visual Basic Express og klik på " Nyt projekt . . . " . i venstre rude på skærmen . Dobbeltklik på " Console Application ". Tryk på " Ctrl " og "A " og tryk derefter på "Slet " for at slette alle eksisterende kode
3
Kopier og indsæt følgende kode til din " Module1. vb " modul : .

Import Excel=Microsoft . Office. Interop. Excel

Modul Module1

Sub Main ( )


Dim ExcelApp Som Excel. Application
Dim ExcelWkBook Som Excel. Workbook
Dim ExcelWkSheet Som Excel. Worksheet

Dim XLArray (10 ) As String


ExcelApp=Ny Microsoft. Office. Interop. Excel. Application

ExcelWkBook=ExcelApp. Workbooks. Open ( " C : \ ExcelFileToRead. xlsx " )
ExcelWkSheet=ExcelWkBook . Regneark ( " Ark1 " )

XLArray ( 0 )=ExcelWkSheet. Cells (1 , 1) . værdi
XLArray (1)=ExcelWkSheet. Cells (1 , 2) . værdi
XLArray (2)=ExcelWkSheet. Cells (2 , 1) . værdi
XLArray (3)=ExcelWkSheet. Cells ( 2 , 2) . værdi

MsgBox ( XLArray ( 0 ) )
MsgBox ( XLArray (1 ))

MsgBox ( XLArray ( 2 ))
MsgBox ( XLArray ( 3 ))

ExcelWkBook. Close ( )

ExcelApp . Afslut ( )

End Sub

endemodul
4 .

Start dit program ved at trykke " F5 ".


Previous:hvordan man kan udarbejde c programmer online Next:hvordan man åbner en postsættet 

Kommentarer

Code:
change