hvordan man beregner medianen algoritmer

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc     opdateret: 2011-11-14

Er medianen den midterste dataværdi i et givet sæt af numre . Hvis datasættet omfatter et ulige antal værdier så medianen er den værdi , der har en lige række værdier over og under dens egen værdi . Givet en endnu liste over numre medianen er lig med gennemsnittet af de to centrale værdier . Begrebet medianen benyttes hyppigt af forskere og ingeniører til at bestemme udbredelsen og centrale tendens i et datasæt

Du skal bruge:
Lommeregner


1
.
Arranger data i nummerorden ved at skrive dem fra venstre til højre fra laveste værdi til højeste . For eksempel mener de datasæt 9 , 4 , 6, 8 . I numerisk rækkefølge sættet nu bliver 4 , 6 , 8 , 9 .
2 .
Tæl antallet af værdier i datasættet at afgøre, om det samlede tal er lige eller ulige . For eksempel satte de data 4 , 6 , 8 , 9 har fire værdier , og derfor er et endnu datasæt .
3 .
Opdel antallet af værdier i datasættet med det antal 2 . Hvis antallet af værdier i datasættet er mærkeligt derefter rundt resultatet op til nærmeste hele tal for at få medianen dataværdi . For eksempel satte de data 4 , 6 , 8 , 9 , 11 har et ulige antal værdier ( 5 specifikt ) , så du dividere 5 med 2 for at få 2 . 5 . Afrunding 2,5 op lig med 3 , således den tredje værdi i datasættet skrevet i nummerorden er medianen eller i dette tilfælde 8 . Hvis datasættet indeholder en lige numre af værdier tage gennemsnittet af den værdi , at resultaterne fra dividere det samlede med 2 og den næste træk for at få fat medianen . Som en illustration overveje følgende endda 4 , 7 , 9 , 10 . Det samlede antal værdier er 4, der efter at dividere med 2 giver 2 . Du skal derfor tage gennemsnittet af den anden og tredje værdier for at få medianen. Udfylder denne øvelse resulterer i 7 plus 9 eller 16 , som efter at dividere med 2 fører til en median på 8 .


Previous:hvordan man kan spore en hukommelsesfejl Next:hvordan man åbner en postsættet 

Kommentarer

Code:
change