linux - LDAP-søgning på Active Directory

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at gøre en anmodning om at finde alle konti, der udløber på mindre end 30 dage (fra en linux-server og dermed bruge ldapsearch).


Her er anmodningen, jeg sender til AD-serveren:


ldapsearch -x -h IP -D '[[domæne]] [[bruger]]' -w [[adgangskode]] -b 'DC=[[DC]], DC=[[DC]]' -sub '(&(objektCategory=person)=bruger) (accountExpires>=1) (accountExpires <=30))'


Jeg får ikke noget navn, da alle konti synes at have en konto, der er enten 0 eller 2 ^ 63 -1.


Når jeg starter denne anmodning fra en windows powershell (på en windows server) får jeg det rigtige svar:


Search-ADAccount -AccountExpiring -TimeSpan 30.00: 00: 00 | hvor {$ \_. ObjectClass -eq 'bruger'} | FT
Navn, ObjectClass -A


Kan du forklare mig, hvorfor min ldapsearch ikke giver det samme resultat?


Tak skal du have !

Bedste reference


Formatet for attributten accountExpires er antallet af 100 nanosekunders intervaller siden 1. januar 1601 (UTC). Se disse detaljer for attributten: [4]  Datoen, hvor kontoen udløber. Denne værdi repræsenterer antallet af
  100 nanosekund mellem 1 januar 1601 (UTC). En værdi på 0 eller
  0x7FFFFFFFFFFFFFFF (9223372036854775807) angiver, at kontoen
  udløber aldrig.Så du skal formatere en Linux/Unix tidsstempel til det format for at få den korrekte værdi til at sende til AD. Det kunne være noget som helst (undskyld de fattige bash færdigheder ...):


# Get the windows timestamp value for 30 days from now...
expires\_at=$(($(($(date -d "+30 days" +"\%s") * 10000000)) + 116444736000000000))


Så LDAP-filteret:


(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(accountExpires>=1)(accountExpires<=$expires\_at))