rubin på skinner - gem opdatering - system fejl i bash for windows

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemBrug af bash på windows. Jeg er fast ved at konfigurere mit miljø for at komme i gang med rubin på skinner. Jeg har installeret rubin og skinner, men stadig i problemer. Detaljer nævnt nedenfor


Udførte kommandoer og deres resultat er indsat nedenfor.


ruby -v

ruby 2.4.0p0 (2016-12-24 revision 57164) [x86\_64-linux]

gem install bundler

ERROR:  While executing gem ... (TypeError)
    no implicit conversion of nil into String

gem update --system

ERROR:  While executing gem ... (TypeError)
    no implicit conversion of nil into String

rails s

Rails 2.4.0 `<main>': undefined method `activate\_bin\_path' for Gem:Module (NoMethodError)**


Så faktisk hvad er problemet?

Bedste reference