windows - PDF til PNG konvertering ved hjælp af Ghostscript: kun fistsiden er i output PNG-filen

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg bruger Ghostscript på Windows 7 maskine til at konvertere PDF til PNG. Mit input-PDF har mange sider, men PNG-filen indeholder kun den første side!


Jeg bruger følgende kommandolinje:


gswin64c  -sDEVICE=png16m -r720x720 -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=79245340005\_1602.png  79245340005\_1602.pdf


og logfilen er som følger:


GPL Ghostscript 9.20 (2016-09-26)
Copyright (C) 2016 Artifex Software, Inc.  All rights reserved.
This software comes with NO WARRANTY: see the file PUBLIC for details.
Processing pages 1 through 2.
Page 1
Page 2


Som du kan se, ser det ud til, at begge sider behandles, men kun den første vises i den endelige PNG-fil. Enhver ide om, hvad der er galt i min kommandolinje? Jeg forsøger at se en dokumentation, men fandt ikke, hvad jeg gør forkert. Hvis jeg har en enkelt PDF-fil med 10 sider, snerrer jeg en enkelt PNG-fil med 10 sider.


Min oprindelige kommandolinje var som følger, men havde det samme problem:


gswin64c -q -sPAPERSIZE=a4 -sDEVICE=png16m -dTextAlphaBits=4 -r720x720 -o 79245340005\_1602.png -dNOPAUSE -dBATCH  79245340005\_1602.pdf


Tak
Fabien

Bedste reference


PNG kan kun indeholde et billede pr. Fil. Brug TIFF eller lignende til flere billeder pr. Fil.

Andre referencer 1


Prøv at bruge følgende syntaks for at opnå rasterisering i flere png'er


gswin64c -q -sPAPERSIZE=a4 -sDEVICE=png16m -dTextAlphaBits=4 -r720x720 -o -sOutputFile='79245340005\_1602\_\%00d.png' -dNOPAUSE -dBATCH  79245340005\_1602.pdf