Excel - Windows Scheduler udfører ikke Batch File eller VBS

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at planlægge et job for at køre enten en batch-fil eller et vbscript, men det forbliver bare på Running Status


Manuel kørsel af batch eller vbscript fungerer som beregnet, men det gør ikke en gang opsætning i opgaveplanlæggeren


VBScript (excel.vbs)


Set xlBook = GetObject("C:MarvalDumpMarvalDump.xlsx")
xlBook.Save


Batch (excel.bat)


cscript //nologo C:dumpexcel.vbs


At køre begge scripts via Scheduler skaber bare en Excel-proces på Task Manager.


PS. Jeg bruger Windows Server 2012 R2/Office 365 Pro Plus 2016 64-bit

Bedste reference