python - Kan ikke installere snoet pakke på Windows-maskine

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har installeret python2.6 på min Windows-maskine.


forsøgte at installere snoet pakke, men kunne ikke installere den.


Også installeret zope interface


På pythonfortolkeren får jeg fejlen som:


 >>>import twisted
 >>>Import Error: No Module named twisted


Jeg installerede pakken snoet succesfuldt.


C:Documents and Settings	azim\_kolhar>python
Python 2.6 (r26:66721, Oct 2 2008, 11:35:03) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win 
32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import twisted
>>> ^Z


Men hvornår forsøger jeg at køre scriptet indeholdende pakken:


C:Documents and Settings	azim\_kolhar>cd ..

C:Documents and Settings>cd ..

C:>cd Python\_scripts


C:Python\_scripts>python aimbot.py
aimbot.py:10: DeprecationWarning: twisted.words.protocols.toc is deprecated sinc
e Twisted 9.0. Use twisted.words.protocols.oscar instead.
from twisted.words.protocols import toc
Traceback (most recent call last):
File "aimbot.py", line 10, in <module>
from twisted.words.protocols import toc
File "C:Python26Libsite-packages	wistedwordsprotocols	oc.py", line 27,
in <module>
from twisted.internet import reactor, protocol
File "C:Python26Libsite-packages	wistedinternet
eactor.py", line 37, in
<module>
from twisted.internet import selectreactor
File "C:Python26Libsite-packages	wistedinternetselectreactor.py", line 1
7, in <module>
from zope.interface import implements
ImportError: No module named zope.interface

C:Python\_scripts>


Jeg har nedloded zope interface. Men dokumentet http://twistedmatrix.com/trac/wiki/WindowsBuilds forklarer ikke klart om zope-grænsefladen. [5]


Hvordan installerer jeg denne zope-grænseflade?


Enhver hjælp vil være værdifuld.


Tak,
Tazim.

Bedste reference


Fremgangsmåden for at installere pakken er som følger: 1. Installer python enhver version.

 2. Installér derefter den relevante exe


  http://twistedmatrix.com/trac/wiki/Downloads[6]


  Twisted 10.1.0 for Python 2.6 (msi | exe) eller Twisted 10.1.0 for Python 2.5 (msi | exe)

 3. Download zope-grænsefladen.


  http://twistedmatrix.com/trac/wiki/Downloads[7]

 4. Installer opsætningsværktøjer


  http://pypi.python.org/pypi/setuptools#downloads[8]


  Opdater PATH-variablen til underkatalogen, der indeholder easy\_install.exe.

 5. installer zope interface ved hjælp af:


  easy\_install zope.interface-3.6.1-py2.5-win32.egg


Andre referencer 1


Dokumentationen til bygning Twisted on Windows er her. Følg det, og du bør ikke stå over for noget problem. [9]


Da importen fejler, er det klart, at noget ikke er korrekt, så du bør følge trinene i manualen ovenfor.

Andre referencer 2


Jeg har lige installeret Twisted-12.3.0 ved hjælp af .msi download.


Til zope-grænsefladen hentede jeg arkivet (zope.interface-4.0.3-py2.7-win32.egg) og flyttede den udpakkede zope-mappe til python/lib-mappen.


Jeg fik brugsbeskeden, når jeg kørte trial.py i et kommandovindue.


(Jeg troede, jeg så noget problem med 64 bit windows og setuptools ????)