c ++ - Caffe Stucking i uendelig sløjfe af blokerende kø, mens du bruger LMDB i Windows cpp?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at træne og teste det enkle netværk til segmentering. Jeg har oprettet LMDB-filen ved hjælp af Windows cpp.


Men mens du laver træning i windows cpp sættes det fast i


 boost::shared\_ptr<caffe::Solver<float> > solver(caffe::SolverRegistry<float>::CreateSolver(solver\_param));


efter fejlfinding fandt jeg det sidder fast i en infinte loop af blokering kø. strømmen er som følger.  layers\_ [[layer\_id]] -> SetUp (bottom\_vecs\_ [[layer\_id]],
  top\_vecs\_ [[layer\_id]]) -> DataLayerSetUp (nederst, øverst) ----> Dato &
  dato=* (læser\_.full (). kigge ()) ----> BlokeringskøDet viser disse logfiler i eksekverbart vindue ved kørsel.


[layer\_factory.hpp:77] Creating layer data;
[net.cpp:100] Creating Layer data;
[net.cpp:418] data -> data;


*********** mycaffe.cpp ***************


  Caffe::set\_mode(Caffe::GPU);
    shared\_ptr<Net<float> > net\_;
    net\_.reset(new Net<float>(model\_file, caffe::Phase::TRAIN));

    Caffe::set\_mode(Caffe::GPU);
    caffe::SolverParameter solver\_param;
    caffe::ReadSolverParamsFromTextFileOrDie("mysolver.prototxt", &solver\_param);
    boost::shared\_ptr<caffe::Solver<float> > solver(caffe::SolverRegistry<float>::CreateSolver(solver\_param));
    solver->Solve();


***************** mymodel.prototxt ********************


layer {
 name: "data"
 type: "Data"
 top: "data"

 include {
  phase: TRAIN
 }

 data\_param {
  source: "data\_lmdb"
  batch\_size: 4
  backend: LMDB
 }

}

layer {
 name: "label"
 type: "Data"
 top: "label"

 include {
  phase: TRAIN
 }


 data\_param {
  source: "label\_lmdb"
  batch\_size: 4
  backend: LMDB
 }

}
layer {
 name: "conv1"
 type: "Convolution"
 bottom: "data"
 top: "conv1"
 param {
  lr\_mult: 1.0
 }
 param {
  lr\_mult: 0.10000000149
 }
 convolution\_param {
  num\_output: 32
  pad: 1
  kernel\_size: 3
  stride: 1
  weight\_filler {
   type: "gaussian"
   std: 0.0010000000475
  }
  bias\_filler {
   type: "constant"
   value: 0.0
  }
 }
}
layer {
 name: "relu1"
 type: "ReLU"
 bottom: "conv1"
 top: "conv1"
}
layer {
 name: "conv2"
 type: "Convolution"
 bottom: "conv1"
 top: "conv2"
 param {
  lr\_mult: 1.0
 }
 param {
  lr\_mult: 0.10000000149
 }
 convolution\_param {
  num\_output: 1024
  pad: 0
  kernel\_size: 16
  stride: 16
  weight\_filler {
   type: "gaussian"
   std: 0.0010000000475
  }
  bias\_filler {
   type: "constant"
   value: 0.0
  }
 }
}
layer {
 name: "relu2"
 type: "ReLU"
 bottom: "conv2"
 top: "conv2"
}
layer {
 name: "upsample"
 type: "Deconvolution"
 bottom: "conv2"
 top: "upsample"
 param {
  lr\_mult: 1.0
 }
 convolution\_param {
  num\_output: 1
  pad: 0
  kernel\_size: 16
  stride: 16
  bias\_filler {
   type: "constant"
   value: 128.0
  }
 }
}
layer {
 name: "lossL1"
 type: "SmoothL1Loss"
 bottom: "upsample"
 bottom: "label"
 top: "lossL1"
 loss\_weight: 1.0
}


******************* mysolver.prototxt ************


test\_initialization: false
base\_lr: 0.01
display: 10
max\_iter: 500000
lr\_policy: "step"
gamma: 0.1
momentum: 0.9
weight\_decay: 0.0001
stepsize: 4069
snapshot: 10000
snapshot\_prefix: "snapshot"
solver\_mode: GPU
net: "mymodel.prototxt"
solver\_type: SGD


Vær venlig at hjælpe mig med at finde ud af fejlen. Tak skal du have.

Bedste reference