c # - Vælg flere elementer i XML

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har følgende XML-fil (cut down version):


<Service z:Id="i1" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusExpress.ClassLibrary" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
<routes>
<Route z:Id="i4">
 <timetables>

   <Timetable z:Id="i8">
   <timetableId>11061</timetableId>
   </Timetable>

   <Timetable z:Id="i8">     
   <timetableId>11062</timetableId>  
   </Timetable>

  </timetables>
  </Route>
 </routes>
</Service>


Jeg er i stand til at få det første ID: 11061, men jeg ønsker at få den anden, i den rigtige fil vil der være flere andre. Men jeg antager, at når jeg kan få to, bliver det mere end 2.


XDocument doc = XDocument.Load("timetableTest.xml");
    XNamespace ns = "http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusExpress.ClassLibrary";

    var routeNames = (from n in doc.Descendants(ns + "Service").Descendants(ns + "routes").Descendants(ns + "Route")//.Descendants(ns + "timetables")//.Descendants(ns + "Service")
             select new RootContainer
             {
               Services = (from s in n.Elements(ns + "timetables")//.Elements(ns + "clients")
                                       // where n.Elements(ns + "Service") != null
                     select new Services

                     {
                       ServiceName = s.Element(ns + "Timetable").Element(ns + "timetableId").Value,
                       //serviceIconUrl = "/Assets/Services/" + s.Element(ns + "serviceName").Value + ".png",
                       // ServiceId = s.Element(ns + "serviceId").Value
                     }).ToList()
             }).Single();

    listServices.ItemsSource = routeNames.Services;


Hvad skal jeg ændre for at få flere timetables Ids?


Opdatering: Hvordan gør jeg det samme, men med to ruter? Bare genkig på den oprindelige xml feed.


<Service z:Id="i1" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusExpress.ClassLibrary" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">
<routes>
<Route z:Id="i4">
 <timetables>

   <Timetable z:Id="i8">
   <timetableId>11061</timetableId>
   </Timetable>

   <Timetable z:Id="i8">     
   <timetableId>11062</timetableId>  
   </Timetable>

  </timetables>
  </Route>
 <Route z:Id="i4">
 <timetables>

   <Timetable z:Id="i8">
   <timetableId>11061</timetableId>
   </Timetable>

   <Timetable z:Id="i8">     
   <timetableId>11062</timetableId>  
   </Timetable>

  </timetables>
  </Route>

 </routes>
 </Service>

Bedste reference


Du har brug for en sammensætning fra klausul for at vælge mange fartplaner: [8]


XDocument doc = XDocument.Load("timetableTest.xml");
  XNamespace ns = "http://schemas.datacontract.org/2004/07/BusExpress.ClassLibrary";

  var routeNames = (from n in doc.Descendants(ns + "Service").Descendants(ns + "routes").Descendants(ns + "Route")//.Descendants(ns + "timetables")//.Descendants(ns + "Service")
           select new 
           {
             Services = (from s in n.Elements(ns + "timetables")//.Elements(ns + "clients")
                   from t in s.Descendants(ns + "Timetable")               // where n.Elements(ns + "Service") != null
                   select new 

                   {
                     ServiceName = t.Element(ns + "timetableId").Value,
                     //serviceIconUrl = "/Assets/Services/" + s.Element(ns + "serviceName").Value + ".png",
                     // ServiceId = s.Element(ns + "serviceId").Value
                   }).ToList()
           }).Single();

  listServices.ItemsSource = routeNames.Services;

Andre referencer 1


Brug efterkommere i RootContainer-klassen


Services = (from s in n.Elements(ns + "timetables").Descendants(ns +"Timetable") 


og få adgang direkte i elementet


ServiceName = s.Element(ns + "timetableId").Value,


fuld kode


var routeNames = (from n in doc.Descendants(ns + "Service").Descendants(ns + "routes").Descendants(ns + "Route")//.Descendants(ns + "timetables")//.Descendants(ns + "Service")
             select new RootContainer
             {
               Services = (from s in n.Elements(ns + "timetables").Descendants(ns +"Timetable")
                                       // where n.Elements(ns + "Service") != null
                     select new Services

                     {
                       ServiceName = s.Element(ns + "timetableId").Value,
                       //serviceIconUrl = "/Assets/Services/" + s.Element(ns + "serviceName").Value + ".png",
                       // ServiceId = s.Element(ns + "serviceId").Value
                     }).ToList()
             }).Single();