Windows -! -adresse-kommandoen viser en anden værdi for den indledende brugerstørrelse for brugermodus

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg læser i Windows Internals, at når en tråd oprettes, er 1 MB virtuel hukommelse som standard forbeholdt brugerstakken. Ud af denne 1 MB vil kun den første side (0x1000) blive begået.


Jeg kan se dette, når jeg dumper billedhovedet ved hjælp af dumpbin.exe. Her er hvad dumpbin viser:
Indtast billedbeskrivelse her [14]


Men når jeg dumper adresselokalet for denne exe i Windbg ved hjælp af! Adresse kommando, ser jeg en forskel. Windbg viser mig, at den oprindelige engagerede størrelse er lig med 3 sider i.e 0x3000


Ved der nogen, hvorfor der er en forskel mellem den oprindelige stakforbrydelsesstørrelse, som billedoverskriften og debuggeren viser?

Bedste reference


Det er et godt spørgsmål, og nøglen til svaret er at forstå, hvad det indledende breakpoint er. Hvor begyndende er det for startere?


TLDR: Den oprindelige breakpoint er for sent. Den stak er allerede vokset.


Du har ikke delt det binære du har at gøre med, så jeg valgte et binært, der udviser den samme adfærd - cacls.exe på 64-bit Windows 10 (filversion: 10.0.14393.0).


Under det indledende breakpoint observerer vi:


CommandLine: "c:WindowsSystem32cacls.exe"
Symbol search path is: srv*
Executable search path is: 
ModLoad: 00007ff6`83bd0000 00007ff6`83bdc000  cacls.exe
ModLoad: 00007ff8`29ce0000 00007ff8`29eb1000  ntdll.dll
ModLoad: 00007ff8`27500000 00007ff8`275ab000  C:WindowsSystem32KERNEL32.DLL
ModLoad: 00007ff8`26f30000 00007ff8`2714d000  C:WindowsSystem32KERNELBASE.dll
ModLoad: 00007ff8`280b0000 00007ff8`2814e000  C:WindowsSystem32msvcrt.dll
ModLoad: 00007ff8`29b10000 00007ff8`29bb2000  C:WindowsSystem32advapi32.dll
ModLoad: 00007ff8`273d0000 00007ff8`27429000  C:WindowsSystem32sechost.dll
ModLoad: 00007ff8`254f0000 00007ff8`25522000  c:WindowsSystem32NTMARTA.dll
ModLoad: 00007ff8`27150000 00007ff8`27245000  C:WindowsSystem32ucrtbase.dll
ModLoad: 00007ff8`277c0000 00007ff8`278e1000  C:WindowsSystem32RPCRT4.dll
(1310.17b0): Break instruction exception - code 80000003 (first chance)
ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x30:
00007ff8`29db34e0 cc       int   3
0:000> !dh -f cacls

File Type: EXECUTABLE IMAGE
FILE HEADER VALUES
  8664 machine (X64)
    6 number of sections
57899A04 time date stamp Sat Jul 16 05:20:52 2016

    0 file pointer to symbol table
    0 number of symbols
   F0 size of optional header
   22 characteristics
      Executable
      App can handle >2gb addresses

OPTIONAL HEADER VALUES
   20B magic #
  14.00 linker version
  4C00 size of code
  3600 size of initialized data
    0 size of uninitialized data
  52F0 address of entry point
  1000 base of code
     ----- new -----
00007ff683bd0000 image base
  1000 section alignment
   200 file alignment
    3 subsystem (Windows CUI)
  10.00 operating system version
  10.00 image version
  10.00 subsystem version
  C000 size of image
   400 size of headers
  AF10 checksum
0000000000080000 size of stack reserve
0000000000002000 size of stack commit
0000000000100000 size of heap reserve
0000000000001000 size of heap commit
  C160 DLL characteristics
      High entropy VA supported
      Dynamic base
      NX compatible
      Guard
      Terminal server aware
    0 [    0] address [size] of Export Directory
  7010 [   1CC] address [size] of Import Directory
  A000 [   7F0] address [size] of Resource Directory
  9000 [   2DC] address [size] of Exception Directory
    0 [    0] address [size] of Security Directory
  B000 [   54] address [size] of Base Relocation Directory
  6A10 [   38] address [size] of Debug Directory
    0 [    0] address [size] of Description Directory
    0 [    0] address [size] of Special Directory
    0 [    0] address [size] of Thread Storage Directory
  60E0 [   D0] address [size] of Load Configuration Directory
    0 [    0] address [size] of Bound Import Directory
  61B0 [   3B8] address [size] of Import Address Table Directory
    0 [    0] address [size] of Delay Import Directory
    0 [    0] address [size] of COR20 Header Directory
    0 [    0] address [size] of Reserved Directory

0:000> !address @rsp


Mapping file section regions...
Mapping module regions...
Mapping PEB regions...
Mapping TEB and stack regions...
Mapping heap regions...
Mapping page heap regions...
Mapping other regions...
Mapping stack trace database regions...
Mapping activation context regions...

Usage:         Stack
Base Address:      00000049`8fbbc000
End Address:      00000049`8fbc0000
Region Size:      00000000`00004000 ( 16.000 kB)
State:         00001000     MEM\_COMMIT
Protect:        00000004     PAGE\_READWRITE
Type:          00020000     MEM\_PRIVATE
Allocation Base:    00000049`8fb40000
Allocation Protect:   00000004     PAGE\_READWRITE
More info:       ~0k


Content source: 1 (target), length: 180


Vi ser den oprindelige stakforbindelse er 0x2000, men 0x4000 er faktisk forpligtet.


Men det er allerede meget sent under procesinitialiseringsprocessen (ingen ordsprog er beregnet). Al import DLL er allerede fyldt.


Det såkaldte 'indledende break-point' er simpelthen en (mere eller mindre 1 ) hardcoded int 3 instruktion kaldet af procesinitialiseringskoden i NTDLL. Hvis du ser på stakken på dette tidspunkt, kan du se den passende navngivne LdrpDoDebuggerBreak funktion, som kaldes af LdrpInitializeProcess:


0:000> k
 # Child-SP     RetAddr      Call Site
00 00000049`8fbbee80 00007ff8`29d72e22 ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x30
01 00000049`8fbbeec0 00007ff8`29da8986 ntdll!LdrpInitializeProcess+0x1962
02 00000049`8fbbf2c0 00007ff8`29d59fae ntdll!\_LdrpInitialize+0x4e982
03 00000049`8fbbf340 00000000`00000000 ntdll!LdrInitializeThunk+0xe


På det tidspunkt, der skete, er stakken allerede brugt (for eksempel at indlæse statisk forbundne DLL'er og udføre deres initialiseringskode), så det bør ikke være meget overraskende, at stakken er vokset allerede.


For at undersøge processen, når den netop er blevet oprettet, skal vi bryde på procesfremstillingshændelsen i stedet for på det indledende breakpoint (hvilket ikke er det oprindelige som vi nu forstår).


Det kan vi enten gøre ved at bruge sxe cpr og .restart, ligesom jeg gjorde eller kørte WinDbg/NTSD med -xe cpr. At gøre det afslører noget interessant 2 :


0:000> .restart
CommandLine: C:WindowsSystem32cacls.exe

************* Symbol Path validation summary **************
Response             Time (ms)   Location
Deferred                    srv*
Symbol search path is: srv*
Executable search path is: 
ModLoad: 00007ff6`83bd0000 00007ff6`83bdc000  cacls.exe
00007ff8`29d470b0 4883ec48    sub   rsp,48h

0:000> .imgscan /l
MZ at 00007ff6`83bd0000, prot 00000002, type 01000000 - size c000
 Name: cacls.exe
 Loaded cacls.exe module
MZ at 00007ff8`29ce0000, prot 00000002, type 01000000 - size 1d1000
 Name: ntdll.dll
 Loaded ntdll.dll module

0:000> !address @rsp


Mapping file section regions...
Mapping module regions...
Mapping PEB regions...
Mapping TEB and stack regions...
Mapping heap regions...
Mapping page heap regions...
Mapping other regions...
Mapping stack trace database regions...
Mapping activation context regions...

Usage:         Stack
Base Address:      0000004a`5428e000
End Address:      0000004a`54290000
Region Size:      00000000`00002000 (  8.000 kB)
State:         00001000     MEM\_COMMIT
Protect:        00000004     PAGE\_READWRITE
Type:          00020000     MEM\_PRIVATE
Allocation Base:    0000004a`54210000
Allocation Protect:   00000004     PAGE\_READWRITE
More info:       ~0k


Content source: 1 (target), length: 478


Den målte regionstørrelse er 0x2000 - som overskriften siger!


Hvis vi lader det fortsætte, vil vi til sidst komme til det indledende breakpoint med mere stablet comitted.

1 Jeg sagde mere eller mindre hardcoded, fordi den aktuelle kode for funktionen er


0:000> uf ntdll!LdrpDoDebuggerBreak
ntdll!LdrpDoDebuggerBreak:
00007ff8`29db34b0 4883ec38    sub   rsp,38h
00007ff8`29db34b4 488364242000  and   qword ptr [rsp+20h],0
00007ff8`29db34ba 41b901000000  mov   r9d,1
00007ff8`29db34c0 4c8d442440   lea   r8,[rsp+40h]
00007ff8`29db34c5 418d5110    lea   edx,[r9+10h]
00007ff8`29db34c9 48c7c1feffffff mov   rcx,0FFFFFFFFFFFFFFFEh
00007ff8`29db34d0 e88b30fdff   call  ntdll!NtQueryInformationThread (00007ff8`29d86560)
00007ff8`29db34d5 85c0      test  eax,eax
00007ff8`29db34d7 780a      js   ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x33 (00007ff8`29db34e3) Branch

ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x29:
00007ff8`29db34d9 807c244000   cmp   byte ptr [rsp+40h],0
00007ff8`29db34de 7503      jne   ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x33 (00007ff8`29db34e3) Branch

ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x30:
00007ff8`29db34e0 cc       int   3
00007ff8`29db34e1 eb00      jmp   ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x33 (00007ff8`29db34e3) Branch

ntdll!LdrpDoDebuggerBreak+0x33:
00007ff8`29db34e3 4883c438    add   rsp,38h
00007ff8`29db34e7 c3       ret


Det gør ting som at kontrollere, om denne tråd skal 'være skjult for debuggeren', men det går grundlæggende i debuggeren.


2 .imgscan /l er nødvendig, fordi uden det får vi:


0:000> !address @rsp

No symbols for ntdll. Cannot continue.