Brug gnuplot inden for Fortran kode i Windows

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har en fortan kode som nedenfor


program compute\_plot
 integer :: i, n = 10
 real :: x(10), y(10)

 x(1) = 0.0
 y(1) = 0.0

 do i = 2, n 
  x(i) = 0.1*i
  y(i) = x(i)*x(i)
 end do

 open(unit = 5, file = 'data.txt')
 do i = 1, n
  write(5,*) x(i),y(i)
 end do
 close(5)

 call system('gnuplot -p data\_plot.gnu')
end program compute\_plot


og et andet gnuplot script som nedenfor


reset
set terminal pngcairo dashed enhanced size 480,360 font 'arial,12' fontscale 1.0
set encoding utf8
set output 'plot.png'
set xlabel "x"
set ylabel "y"
m = "./data.txt"
set title 'The parabola'
plot m using 1:2 w l


Disse to kode fungerer godt i Linux-terminalen, men jeg kunne ikke finde en måde at få dem til at fungere i Windows kommandoprompt. Jeg er heller ikke sikker på, om det er muligt at få dem til at fungere i Windows. Venligst rådgive.

Bedste reference 1. Download gp503-win32-mingw.zip fra [18] gnuplot officielle webside;

 2. Udpak zip-filen i den ønskede mappe, f.eks. F:Document

 3. Gnuplot-mappen vil nu have stien til F:Documentsgnuplot;

 4. Højreklik på This PC, klik på Properties, klik på Advanced system settings, klik på fanen Advanced, klik på Environment Variables...;

 5. Vælg Path på den øverste tabel af Environment Variables windows, og klik derefter på Edit...;

 6. Klik nu på New for at tilføje i stien til gnuplot.exe, f.eks. på mit skrivebord F:Documentsgnuplotin

 7. For at kontrollere, om det fungerer korrekt, skal du gå til Command prompt og køre kommandoen for gnuplot.