linux - Waht kunne være årsagen til 'svnrdump' og 'svnadmin dump' for at producere dumpere af forskellig størrelse?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøgte at overføre flere lagre til en anden SVN-server.
Jeg har root adgang til kildeserveren, så jeg forsøgte først at dumpe lagrene lokalt på serveren ved hjælp af 'svnadmin dump'. Dette virker fint for de første par repositorier, indtil jeg støder på et lager, der har brug for mere plads til at blive dumpet, end serveren har ledig diskplads.


Så i stedet skiftede jeg til ved hjælp af 'svnrdump dump' for at dumpe repositorierne på en fjernmaskine. Da min rod på kildeserveren ikke har nogen svn read adgang til serveren, brugte jeg min svn brugerkonto i stedet. Den konto har fuld læse- og skriveadgang til alle lagre.
For sikker på, at jeg dumpede alle lagre (ikke kun den manglende) igen med 'svnrdump dump'


Efter at jeg var færdig endte jeg med nogle repositorier, der blev dumpet to gange (en gang med svnadmin og en gang med svnrdump).
Jeg bemærkede pludselig, at størrelsen på et af dumperne var 115 MB for dumpningen, der var oprettet med 'svnadmin dump' og kun 78 MB for dumpet, der var oprettet med 'svnrdump dump'.


SVN-serveren er en unix-maskine med SVN 1.6.17, og den eksterne maskine, der bruges til svnrdump, er en Windows-maskine med Tortoise-SVN 1.9.4 og SVN 1.9.4.


Så nu er jeg usikker på, om mine dumper lavet med 'svnrdump' er rigtig korrekte.
Kan den forskellige størrelse være på grund af forskellen mellem de to konti (serverens rod på den ene side og svn-brugeren på den anden side)?
Eller kan det have noget at gøre med de forskellige versioner af svn?


Hilsen,
Sebastian

Bedste reference


Når du brugte 1.6.x klienten, indeholder dumpfilen den fulde information til hver revision.


svn klienter version 1.8.x og senere indeholder kun delta info fra revision til revision, så de er meget mindre.


svnadmin dump har en switch --deltas for at producere et dump ved hjælp af disse deltager, hvilket resulterer i en mindre dumpfil. svnrdump gør det ubetinget for at reducere netværkstrafik.