python - Fejl ved importPython-vlc

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har installeret python-vlc


D:ProgramingPythonPython 3.6>python -m pip install python-vlc Requirement already satisfied: python-vlc in d:programingpythonpython 3.6libsite-packagespython\_vlc-1.1.2-py3.6.egg


Når jeg importerer modulet i tomgang, får jeg denne fejl


>>> import vlc
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
  import vlc
File "<frozen importlib.\_bootstrap>", line 961, in \_find\_and\_load
File "<frozen importlib.\_bootstrap>", line 950, in \_find\_and\_load\_unlocked
File "<frozen importlib.\_bootstrap>", line 646, in \_load\_unlocked
File "<frozen importlib.\_bootstrap>", line 616, in \_load\_backward\_compatible
File "D:ProgramingPythonPython 3.6libsite-packagespython\_vlc-1.1.2-py3.6.eggvlc.py", line 181, in <module>
dll, plugin\_path  = find\_lib()
File "D:ProgramingPythonPython 3.6libsite-packagespython\_vlc-1.1.2-py3.6.eggvlc.py", line 156, in find\_lib
dll = ctypes.CDLL(libname)
File "D:ProgramingPythonPython 3.6libctypes\_\_init\_\_.py", line 344, in \_\_init\_\_
self.\_handle = \_dlopen(self.\_name, mode)
OSError: [WinError 126] The specified module could not be found


Jeg kører Python 3.6.0 i Windows 10 64x

Bedste reference


Hvis du har 64bit python, har du brug for 64bit vlc-afspiller. Hvis du har 32bit python, skal du bruge 32bit vlc version.

Andre referencer 1


Prøv kommandoen 'pip install vlc' i CMD. Hvis det ikke virker, så prøv 'pip install python-vlc'