windows - Vagrant Fejl: Kan ikke gemme VirtualBox Shared Mapper (Gæst tilføjelser, vboxsf)

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemProblemetJeg installerede Vagrant på Windows 10, så jeg kan skabe et lokalt lokalt udviklingsmiljø i en virtuel maskine. Alt jeg har læst om Vagrant sagde, at jeg endda kan rotere flere systemer og teste kommunikation mellem dem med NAT-port forwarding. Men først vil jeg bare få en virtuelt maskine til udvikling af miljøet, før jeg går for langt med resten af ​​det.


Jeg installerede VirtualBox, Vagrant, PuTTy og PuTTYGen, pr. Denne SitePoint-øvelse: https://www.sitepoint.com/getting-started-vagrant-windows/. Derefter oprettede jeg en vagrant projektmappe på C: drive, gjorde vagrant init, slettet Vagrantfile og endelig vagrant init ubuntu/trusty64. Så gjorde jeg vagrant up, men processen fejlede fejlen: [15]  Vagrant kunne ikke montere VirtualBox delte mapper. Dette er normalt
  fordi filsystemet 'vboxsf' ikke er tilgængeligt. Dette filsystem er
  stilles til rådighed via VirtualBox Guest Additions og kernel modulet.
  Kontroller venligst, at disse gæstetilføjelser er korrekt installeret i
  gæst. Dette er ikke en fejl i Vagrant og er normalt forårsaget af en defekt
  Vagrant boks. For kontekst var kommandoen forsøgt:

  
  mount -t vboxsf -o uid=1000, gid=1000 vagrant/vagrant

  
  Fejludgangen fra kommandoen var:

  
  : Ingen sådan fil eller mappeHer er et skærmbillede af min Windows kommandolinje:


Skærmbillede af Vagrant/VirtualBox fejl [16]


Og her er en tekstversion:


C:vagrantsitepoint-test-2017-02-05>vagrant up
Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...
==> default: Importing base box 'ubuntu/trusty64'...
==> default: Matching MAC address for NAT networking...
==> default: Checking if box 'ubuntu/trusty64' is up to date...
==> default: A newer version of the box 'ubuntu/trusty64' is available! You currently
==> default: have version '20160602.0.0'. The latest is version '20170202.0.0'. Run
==> default: `vagrant box update` to update.
==> default: Setting the name of the VM: sitepoint-test-2017-02-05\_default\_1486399403587\_55255
==> default: Clearing any previously set forwarded ports...
==> default: Clearing any previously set network interfaces...
==> default: Preparing network interfaces based on configuration...
  default: Adapter 1: nat
==> default: Forwarding ports...
  default: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> default: Booting VM...
==> default: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
  default: SSH address: 127.0.0.1:2222
  default: SSH username: vagrant
  default: SSH auth method: private key
  default: Warning: Remote connection disconnect. Retrying...
  default:
  default: Vagrant insecure key detected. Vagrant will automatically replace
  default: this with a newly generated keypair for better security.
  default:
  default: Inserting generated public key within guest...
  default: Removing insecure key from the guest if it's present...
  default: Key inserted! Disconnecting and reconnecting using new SSH key...
==> default: Machine booted and ready!
==> default: Checking for guest additions in VM...
==> default: Mounting shared folders...
  default: /vagrant => C:/vagrant/sitepoint-test-2017-02-05
Vagrant was unable to mount VirtualBox shared folders. This is usually
because the filesystem "vboxsf" is not available. This filesystem is
made available via the VirtualBox Guest Additions and kernel module.
Please verify that these guest additions are properly installed in the
guest. This is not a bug in Vagrant and is usually caused by a faulty
Vagrant box. For context, the command attempted was:

mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000 vagrant /vagrant

The error output from the command was:

: No such file or directory


Min opsætningOS: Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
VirtualBox Version: 4.3.10 r93012
GuestAdditions Version: ???
Vagrant Version: 1.9.1 (Latest)
PuTTy Version: 0.67
PuTTYGen Version: 0.67


Plugins & Udvidelser installeretVagrant:
- vagrant-share (1.1.6, system)
- vagrant-vbguest (0.13.0)


Hvad jeg allerede har forsøgtDette indlæg syntes det mest lovende i min forskning.


Desværre gav ingen af ​​de løsninger, der blev tilbudt, heller ikke nogen af ​​de linker, der blev løst problemet. Jeg har allerede prøvet en masse ting, men jeg er ikke en systemadministrator (som jeg gætter på er den færdighed, som du har brug for at fejlfinding dette). Det var særlig foruroligende, at mange af 'løsninger' fra 2013/2014, for nylig er angivet som ikke længere fungerer. Disse løsninger taler om noget at gøre med symlinks, der ikke fungerer, installerer plugins som vagrant-vbguest, og noget om vbox-tilføjelser, der ikke matcher noget. Jeg forstår ikke alt det, men jeg har prøvet mit bedste. Her har jeg forsøgt allerede, som ikke har løst det endnu: 1. vagrant plugin install vagrant-vbguest. Vagrant viser plugin'et som installeret, men jeg får den samme fejl på vagrant up.

 2. Liste over links, jeg læste i undersøgelsen af ​​dette problem, der ikke gav nogen arbejdsløsning.  • Vagrant ude af stand til at montere i Linux gæst med VirtualBox Gæst tilføjelser på Windows 7

  • Vagrant - Hvordan kan jeg gemme den virtuelle mappe med delt mappe? ('vboxsf' ikke tilgængelig)

  • https://github.com/mitchellh/vagrant/issues/3341#issuecomment-144271026

  • https://www.virtualbox.org/ticket/12879 (Denne VirtualBox billet er refereret af plakater i nogle af de andre listede links. Unfortuantely gør denne billet ikke problemet. Det er ikke fast og er stadig brudt ... ELLER ... måske er denne billet relateret, men lidt anderledes end det problem, jeg og andre stadig oplever).

  • https://gist.github.com/fernandoaleman/5083680

  • VAGRANT SHARED FOLDERS MÅ IKKE MONTERE - Windows 7 - Vagrant 1.7.4 - Ubuntu 12.04 precise64 - VirtualBox 5.0.10 med gæstetilføjelser
Mine spørgsmål
 1. Jeg formoder, at problemet er med VirtualBox, ikke Vagrant. Er dette sandt? [20] [21] [22]

 2. Hvordan kan jeg rette dette, så jeg kan fortsætte med vejledningen?

 3. Der synes at have været et drastisk fald i Vagrant spørgsmål besvaret på Stack Overflow siden omkring 2014. Hvad er årsagen til dette? Er Vagrant/VirtualBox ikke længere betragtet som 'bedste praksis'? Er der en bedre løsning, så brugerne ignorerer Vagrant-spørgsmålene?Igen er jeg ikke systemadministrator, men jeg er teknisk kyndig og kan følge tekniske anvisninger.

Bedste reference


Dette problem er løst i VirtualBox 5.1.18.

Andre referencer 1  Du kan nedgradere VirtualBox eller redigere linjen i filen:

  
  På min opsætning var dette linje 206 af:

  
  C: \ HashiCorp \ Vagrant \ indlejret \ perler \ ædelstene \ vagabond-1.9.2 \ lib \ vagabond \ util \ platform.rb

  
  på min værtmaskine.Jeg gjorde dette, og det fungerede fint på Windows 10! Jeg vil gerne tilføje hvad jeg gjorde med linje 206:


Før redigering: '\\? \' + Path.gsub ('/', '\')


Efter redigering: path.gsub ('/', '\')

Andre referencer 2


vagrant plugin install vagrant-vbguest


Dette virker ikke for mig, det ser ud til at være uforeneligt med vagrant 1.9.2, jeg afinstallerede den nyeste version af virtuel boks (5.1.16) og installeret version 5.1.12 med den nyeste version af vagrant 1.9.2 og homestead og det virker for mig.

Andre referencer 3


Gæstetillæg er uforenelig med versionen af ​​VirtualBox. Autoupdating VirtualBox Guest tilføjelser løser sandsynligvis relateret problem:  vagrant plugin installere vagrant-vbguestJeg udpræste dette problem med denne stak: • Windows 10

 • Oracle VirtualBox 5.1.16

 • Vagrant 1.9.2

 • config.vm.box='hashicorp/precise64'


Andre referencer 4


Der kan være flere årsager: 1. Udgaven af ​​gæstetilsætningen stemmer ikke overens med versionen af ​​VirtualBox, for dette kan du opdatere versionen af ​​gæstetilføjelsen ved at køre vagrant plugin install vagrant-vbguest

 2. Du slår en fejl af vagrant med NFS på Windows: bør rettes, så måske forsøger at opdatere til den seneste udgivelse af Vagrant og VirtualBox

 3. I dette github-spørgsmål https://github.com/fideloper/Vaprobash/issues/92 er der to ting, du kan teste: brug winnfsd-plugin'et (https://github.com/winnfsd/vagrant-winnfsd ) eller forsøge at konfigurere standard mount uden NFSJeg havde det samme problem, og det var bare den tilføjelse til gæsten, der ikke var up-to-date ... [24] [25]


UDPAT : Fejlen på Vagrant med NFS på Windows (punkt 2) er blevet rettet i version 5.1.18, vises igen i version 5.1.20 og er rettet igen i version 5.2.

Andre referencer 5


Nedgradering til Virtual Box 5.1.14 fra 5.1.16 fungerer fint.

Andre referencer 6


Jeg bruger Vagrant 1.9.4 og VirtualBox 5.1.20. Ingen løsning her hjalp mig.


Jeg fik endelig problemet ved at deaktivere auto opdateringer til gæst tilføjelser:


Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vbguest.auto\_update = false
  [...]
end


Det er mere af en hektisk løsning end en løsning. Jeg ved stadig ikke rigtigt, hvad det egentlige problem er, men jeg går ud fra, at det er forbundet med dette: https://www.virtualbox.org/ticket/16670[26]

Andre referencer 7


Der er også en regression i Virtualbox 5.1.20


Vagrant problem:
https://github.com/mitchellh/vagrant/issues/8502[27]


Virtualbox problem:
https://www.virtualbox.org/ticket/16670#comment:4[28]


Løsningen for nu er at rollere tilbage til Virtualbox 5.1.18, hvor det fungerede.

Andre referencer 8


Det er en fejl i Vbox. Der er en løsning til løsning.


Log ind på Vbox guestos: Som standard er password (vagrant/vagrant)


su
ln -sf /opt/VBoxGuestAdditions-5.1.20/lib/VBoxGuestAdditions/mount.vboxsf /sbin/mount.vboxsf
mount -t vboxsf -o uid=1000,gid=1000 vagrant /vagrant


lukke ned


Kør cmd i fra lokal maskine cmd prompt:


vagrant up


Det vil fungere.

Andre referencer 9


Jeg har lignende problem, tjek overskrift, hvis det ikke stemmer overens og kør under kommandoen


CentOS: opdatering af opdateringer og & sudo yum-du installerer kernel-headers kernel-devel


vagrant reload


det virker for mig.