c # - BluetoothGATTGetCharacteristics kaster Access-læsningsstedet 0xFFFFFFF7 i BluetoothApis.dll

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at skrive en Win32-konsol program, der vil forbinde iPhone Bluetooth til nogle BLE-tjenester. Ret mig venligst, hvis jeg gør en fejl her-


Få adgang til adgangsfejl ved -


hr = BluetoothGATTGetCharacteristics(
  hLEDevice,
  pServiceBuffer,
  0,
  NULL,
  &charBufferSize,
  BLUETOOTH\_GATT\_FLAG\_NONE);


Årsagen er, at jeg ikke kan løbe igennem - SetupDiEnumDeviceInterfaces for denne enhed classId.


Hovedfunktion til mere detaljerede


#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <setupapi.h>
#include <devguid.h>
#include <regstr.h>
#include <bthdef.h>
#include <Bluetoothleapis.h>
#pragma comment(lib, "SetupAPI")
#pragma comment(lib, "BluetoothApis.lib")

HANDLE GetBLEHandle(\_\_in GUID AGuid)
{
  HDEVINFO hDI;
  SP\_DEVICE\_INTERFACE\_DATA did;
  SP\_DEVINFO\_DATA dd;
  GUID BluetoothInterfaceGUID = AGuid;
  HANDLE hComm = NULL;

  hDI = SetupDiGetClassDevs(&BluetoothInterfaceGUID, NULL, NULL, DIGCF\_DEVICEINTERFACE | DIGCF\_PRESENT);

  if (hDI == INVALID\_HANDLE\_VALUE) return NULL;

  did.cbSize = sizeof(SP\_DEVICE\_INTERFACE\_DATA);
  dd.cbSize = sizeof(SP\_DEVINFO\_DATA);

  for (DWORD i = 0; SetupDiEnumDeviceInterfaces(hDI, NULL, &BluetoothInterfaceGUID, i, &did); i++)
  {
    SP\_DEVICE\_INTERFACE\_DETAIL\_DATA DeviceInterfaceDetailData;

    DeviceInterfaceDetailData.cbSize = sizeof(SP\_DEVICE\_INTERFACE\_DETAIL\_DATA);

    DWORD size = 0;

    if (!SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(hDI, &did, NULL, 0, &size, 0))
    {
      int err = GetLastError();

      if (err == ERROR\_NO\_MORE\_ITEMS) break;

      PSP\_DEVICE\_INTERFACE\_DETAIL\_DATA pInterfaceDetailData = (PSP\_DEVICE\_INTERFACE\_DETAIL\_DATA)GlobalAlloc(GPTR, size);

      pInterfaceDetailData->cbSize = sizeof(SP\_DEVICE\_INTERFACE\_DETAIL\_DATA);

      if (!SetupDiGetDeviceInterfaceDetail(hDI, &did, pInterfaceDetailData, size, &size, &dd))
        break;

      hComm = CreateFile(
        pInterfaceDetailData->DevicePath,
        GENERIC\_WRITE | GENERIC\_READ,
        FILE\_SHARE\_READ | FILE\_SHARE\_WRITE,
        NULL,
        OPEN\_EXISTING,
        0,
        NULL);

      GlobalFree(pInterfaceDetailData);
    }
  }

  SetupDiDestroyDeviceInfoList(hDI);
  return hComm;
}


int main(int argc, char *argv[], char *envp[]){

GUID AGuid = GUID\_DEVCLASS\_BLUETOOTH;//now get the handle 
HANDLE hLEDevice = GetBLEHandle(AGuid);


//Step 2: Get a list of services that the device advertises
// first send 0,NULL as the parameters to BluetoothGATTServices inorder to get the number of
// services in serviceBufferCount
USHORT serviceBufferCount;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Determine Services Buffer Size
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HRESULT hr = BluetoothGATTGetServices(
  hLEDevice,
  0,
  NULL,
  &serviceBufferCount,
  BLUETOOTH\_GATT\_FLAG\_NONE);

if (HRESULT\_FROM\_WIN32(ERROR\_MORE\_DATA) != hr) {
  printf("BluetoothGATTGetServices - Buffer Size \%d", hr);
}

PBTH\_LE\_GATT\_SERVICE pServiceBuffer = (PBTH\_LE\_GATT\_SERVICE)
  malloc(sizeof(BTH\_LE\_GATT\_SERVICE) * serviceBufferCount);

if (NULL == pServiceBuffer) {
  printf("pServiceBuffer out of memory
");
}
else {
  RtlZeroMemory(pServiceBuffer,
    sizeof(BTH\_LE\_GATT\_SERVICE) * serviceBufferCount);
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Retrieve Services
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

USHORT numServices;
hr = BluetoothGATTGetServices(
  hLEDevice,
  serviceBufferCount,
  pServiceBuffer,
  &numServices,
  BLUETOOTH\_GATT\_FLAG\_NONE);

if (S\_OK != hr) {
  printf("BluetoothGATTGetServices - Buffer Size \%d", hr);
}


//Step 3: now get the list of charactersitics. note how the pServiceBuffer is required from step 2
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Determine Characteristic Buffer Size
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

USHORT charBufferSize;
hr = BluetoothGATTGetCharacteristics(
  hLEDevice,
  pServiceBuffer,
  0,
  NULL,
  &charBufferSize,
  BLUETOOTH\_GATT\_FLAG\_NONE);

if (HRESULT\_FROM\_WIN32(ERROR\_MORE\_DATA) != hr) {
  printf("BluetoothGATTGetCharacteristics - Buffer Size \%d", hr);
}

PBTH\_LE\_GATT\_CHARACTERISTIC pCharBuffer;
if (charBufferSize > 0) {
  pCharBuffer = (PBTH\_LE\_GATT\_CHARACTERISTIC)
    malloc(charBufferSize * sizeof(BTH\_LE\_GATT\_CHARACTERISTIC));

  if (NULL == pCharBuffer) {
    printf("pCharBuffer out of memory
");
  }
  else {
    RtlZeroMemory(pCharBuffer,
      charBufferSize * sizeof(BTH\_LE\_GATT\_CHARACTERISTIC));
  }


  USHORT numChars;
  hr = BluetoothGATTGetCharacteristics(
    hLEDevice,
    pServiceBuffer,
    charBufferSize,
    pCharBuffer,
    &numChars,
    BLUETOOTH\_GATT\_FLAG\_NONE);

  if (S\_OK != hr) {
    printf("BluetoothGATTGetCharacteristics - Actual Data \%d", hr);
  }

  if (numChars != charBufferSize) {
    printf("buffer size and buffer size actual size mismatch
");
  }
}


Får fejl  Uhåndteret undtagelse på 0x0F5CE138 (BluetoothApis.dll) i
  ConsoleApplication.exe: 0xC0000005: Få adgang til overtrædelseslæsningssted
  0xFFFFFFF7Kan nogen foreslå, hvad der kunne være årsagen?


Jeg forsøgte med en C # desktop applikation, men ikke held derhen fik også filen FileNotFound på linjen 'await GattDeviceService.FromIdAsync(device.Id)'

Bedste reference