python - Jeg har installeret pakken: pywinauto med succes med 'pip install pywinauto', men det svigter altid, hvorfor?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problemalle,


Jeg har installeret pakken: pywinauto med succes med 'pip install pywinauto', men det svigter altid, hvorfor?
Jeg gjorde det på denne måde:


pip installere pywinauto


og så kører jeg pythonen under vinduerne cmd env:
og så:
importere pywinauto
Jeg fik følgende fejl:
....


>>> import pywinauto
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
 File "C:Python27libsite-packagespywinauto\_\_init\_\_.py", line 40, in <module>
  from . import findwindows
 File "C:Python27libsite-packagespywinautofindwindows.py", line 42, in <module>
  from . import controls
 File "C:Python27libsite-packagespywinautocontrols\_\_init\_\_.py", line 36,in <module>
  from . import uiawrapper # register "uia" back-end (at the end of uiawrapper module)
 File "C:Python27libsite-packagespywinautocontrolsuiawrapper.py", line 44, in <module>
  from ..uia\_defines import IUIA
 File "C:Python27libsite-packagespywinautouia\_defines.py", line 175, in <module>
  pattern\_ids = \_build\_pattern\_ids\_dic()
 File "C:Python27libsite-packagespywinautouia\_defines.py", line 163, in \_build\_pattern\_ids\_dic
  if hasattr(IUIA().ui\_automation\_client, cls\_name):
 File "C:Python27libsite-packagespywinautouia\_defines.py", line 50, in \_\_call\_\_
  cls.\_instances[cls] = super(\_Singleton, cls).\_\_call\_\_(*args, **kwargs)
 File "C:Python27libsite-packagespywinautouia\_defines.py", line 60, in \_\_init\_\_
  self.UIA\_dll = comtypes.client.GetModule('UIAutomationCore.dll')
 File "C:Python27libsite-packagescomtypesclient\_generate.py", line 97, in GetModule
  tlib = comtypes.typeinfo.LoadTypeLibEx(tlib)
 File "C:Python27libsite-packagescomtypes	ypeinfo.py", line 485, in LoadTypeLibEx
  \_oleaut32.LoadTypeLibEx(c\_wchar\_p(szFile), regkind, byref(ptl))
 File "\_ctypes/callproc.c", line 950, in GetResult
WindowsError: [Error -2147312566] Error loading type library/DLL

Bedste reference


Det ser ud til at du bruger den gamle OS Windows-version som Windows XP. MS UI Automation er inkluderet i Windows Vista og senere. Men du kan installere .NET Framework 3.0+ for at få UIAutomationCore.dll til rådighed, selv i Windows XP. behøver ikke MS UI Automation-teknologi overhovedet, bare kør pip uninstall comtypes og pywinauto vil kun fungere med Win32 API.

Andre referencer 1


Jeg skal opgradere Winxp til Win7 eller Win8 eller Win10.