c ++ - Få en liste over løbende opgaver i applikationsfanen i task manager

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemEr der en måde at få en liste over alle de kørende programmer kun i Windows. Ved ansøgning mener jeg de opgaver, der vises i fanen Application Manager. Som vist her [2]


Blot nogle baggrundsoplysninger viser en del af mit program (lidt som opgaveadministrator) alle de løbende applikationer. Så i det væsentlige kan man tænke på, hvordan man eksporterer listen over opgaver fra fanen applikationer.


Jeg er klar over at bruge en liste over alle processer, og du kan anvende filtre til det, men jeg er ikke sikker på, hvilken kombination af filtre der ville give den ønskede udgang.


EDIT - Jeg har hidtil formået at anvende et filter og output den filtrerede liste til et ønsket sted. Nu sidder jeg fast, fordi jeg ikke ved, hvad der kvalificerer som en applikation i opgaveadministrator, så jeg er ikke sikker på hvilken kombination af filter jeg skal anvende.


Opgaveliste er en CMD-kommando, så mit mål er at filtrere de opgaver, der ikke falder ind i fanen applikationer, eksportere listen som en CSV-fil og oprette et kodeks, der aflæser csv og viser dataene i c ++ (til første prototype).

Bedste reference


For enhver der snuble over dette i fremtiden fandt jeg en løsning ved hjælp af VBS.


Set Word = CreateObject("Word.Application")
Dim fso
Set fso = WScript.CreateObject("Scripting.Filesystemobject")
Set f = fso.CreateTextFile("C:Users........Documentsoutput.csv", 2)
Set Tasks = Word.Tasks
For Each Task in Tasks
   If Task.Visible Then f.Writeline Task.Name
Next
Word.Quit


Dette registrerer alle aktuelle 'applikationer' og udsender listen til en csv-fil.