windows - Ring R på kommandolinjen med standardindstillinger

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemI øjeblikket, hvis jeg forsøger at kalde R direkte fra kommandolinjen, får jeg denne fejl:


$ R
Fatal error: you must specify '--save', '--no-save' or '--vanilla'

$ which R
/c/R/R-3.3.1/bin/R


I Windows har nogen mulighed for nemt at ringe til R, så den udføres automatisk med en af ​​mulighederne? I grund og grund vil jeg undgå at skrive --no-save hver gang jeg starter R (eller hver gang en af ​​mine scripts starter R).


Dette er et nyttigt indlæg til indstilling af PATH-variablen og opsætning af R, men jeg kunne ikke se svaret der: R CMD på Windows 7 Fejl - 'R' genkendes ikke som en intern eller ekstern kommando,


EDIT: Viser sig at dette er et problem med mysys32. R fungerer i Windows-terminalen, det ser ud til at kalde R --save.

Bedste reference


For det første bruger Git for Windows ikke msys32 i næsten to år. [12]


Den nuværende version er GNU bash, version 4.3.46(2)-release (x86\_64-pc-msys)


Sørg for at pakke ud det selvudpakkende arkiv PortableGit-2.11.1-64-bit.7z.exe [14]


Med den nyeste Git bash session er en simpel R.exe nok:


vonc@bigvonc MINGW64 /c/prgs/R/R-3.3.1/bin
$ ./R.exe

R version 3.3.1 (2016-06-21) -- "Bug in Your Hair"
Copyright (C) 2016 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86\_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.

  Natural language support but running in an English locale

R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.


Som nævnt kan du alias r til /c/prgs/R/R-3.3.1/bin/R.exe, hvis du har brug for det.