Læs en mappes undermapper og filer i disse undermapper ved hjælp af Windows CMD

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg arbejder på et batch script, der læser en fil og 'find and replace' denne karakter '╡' til 'μ'


Indtil videre har jeg kunnet skrive følgende kode:


@echo off
Setlocal enabledelayedexpansion

chcp 65001

Set "Pattern=╡"
Set "Replace=µ"

For \%\%# in ("E:CopiedVault*") Do (
    Set "File=\%\%~nx#"
    Ren "\%\%#" "!File:\%Pattern\%=\%Replace\%!"
)


Problemet jeg står over for, er, hvordan jeg ikke ved, hvordan dette script kan ændres, hvormed det kan læse undermapper i mappen 'CopiedVault', og så kan du finde og erstatte filer og deres navne.


Dette script fungerer perfekt, hvis det er i stand til at finde filen.

Bedste reference


Prøve


dir /s /b E:CopiedVault


inde i en forløbet og for hver gang omdøbe filen.