ssl - Udvid certifikat udløbsdato for Windows app

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan forlænges udløbsdatoen for Windows App-certifikat? Vi lægger i gang appen/Den største hindring er certifikatet udløber hvert år, hvilket er svært at forny det gennem GP, fordi vi allerede har problemer i vores miljø. Vi vil gerne udvide det i mindst 5 år.


Jeg har formået at finde technet artikler om, hvordan man opretter en kode underskrift certifikat, men det virkede ikke. Visual studio accepterer ikke certifikatet og giver en fejlmeddelelse om, at den er beskadiget eller ugyldig.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/packaging/create-certificate-package-signing#create-a-self-signed-certificate
https://technet.microsoft.com/itpro/powershell/windows/pki/new-selfsignedcertificate [3] [4]


Er der nogen måde at gøre det nemt?

Bedste reference


Du kan gøre noget som dette, emnet skal være det samme som UWP-appens udgiver (package.appxmanifest):


New-SelfSignedCertificate -Type Custom -Subject "CN=Something" -TextExtension @("2.5.29.37={critical}{text}1.3.6.1.5.5.7.3.3", "2.5.29.19={text}") -KeyUsage DigitalSignature -FriendlyName "Friendly Name" -CertStoreLocation "Cert:LocalMachineMy" -NotBefore (Get-Date) -NotAfter (Get-Date).AddYears(5)


Eksporter nu til .pfx og tilføj tavle til PackageCertificateThumbprint