database - Hvordan gemmer jeg dato og klokkeslæt og sorterer dem fra nyt til gammelt i datagridview, jeg bruger Visual Studio 2015 og SQL server

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemI Visual Studio har jeg:


  'Label15.Text = DateTime.Now.ToString("dd/M/yyyy(dddd)  hh:mm:ss:tt")

Private Sub Timer1\_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
  Label15.Text = DateTime.Now.ToString("dd/M/yyyy(dddd)  hh:mm:ss:tt")
  Label16.Text = DateTime.Now.ToString("  hh:mm:ss tt  ")
End Sub


I sql server bruger jeg for tiden en nvarchar datatype, hvilken datatype skal jeg bruge?


hvad jeg forsøger at gøre er at lave en datagrid-visning for automatisk at vise nye til gamle optegnelser


hvordan kan jeg gøre dette?

Bedste reference


Brug DateTime datatype i sql server