c ++ - Windows Media Foundation Sådan bruger du IMFMediaSink :: AddStreamSink

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg implementerer prøveapplikation ved hjælp af Windows Media Foundation.


Jeg har lavet et eksempel applikation som beskrevet i nedenstående link:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms703190(v=vs.85).aspx[6]


I ovenstående eksempel har jeg tilføjet to videostrømme ved hjælp af MFCreateAggregateSource.


I EVR renderer er jeg i stand til at høre lyd fra begge videoer, men jeg kan ikke se kun en reference stream video eller som er først indlæst.


Som pr. Linket,

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa965265(v=vs.85).aspx [7]


The EVR media sink initially has one stream sink, which corresponds to the reference stream. To add new stream sinks, call IMFMediaSink::AddStreamSink.


I min ansøgning bruger jeg MFCreateVideoRendererActivate.

Hvordan kan jeg bruge IMFMediaSink::AddStreamSink for at tilføje streams til min EVR.


Så jeg kan se to videostrømme, der spilles i en renderer.


** opdatering **


Jeg har ændret nedenfor eksempelkode og tilføjet kode for at tilføje video


HRESULT CreateMediaSinkActivate(
  IMFStreamDescriptor *pSourceSD,   // Pointer to the stream descriptor.
  DWORD iStream,
  HWND hVideoWindow,         // Handle to the video clipping window.
  IMFActivate **ppActivate
)
{
  IMFMediaTypeHandler *pHandler = NULL;
  IMFActivate *pActivate = NULL;

  // Get the media type handler for the stream.
  HRESULT hr = pSourceSD->GetMediaTypeHandler(&pHandler);
  if (FAILED(hr))
  {
    goto done;
  }

  // Get the major media type.
  GUID guidMajorType;
  hr = pHandler->GetMajorType(&guidMajorType);
  if (FAILED(hr))
  {
    goto done;
  }

  // Create an IMFActivate object for the renderer, based on the media type.
  if (MFMediaType\_Audio == guidMajorType)
  {
    // Create the audio renderer.
    hr = MFCreateAudioRendererActivate(&pActivate);
  }
  else if (MFMediaType\_Video == guidMajorType) // Added this else if case 
  {
    // Create the video renderer.
    hr = MFCreateVideoRendererActivate(hVideoWindow, &pActivate);
    IMFMediaSink* pVideoSink = NULL;
    HRESULT hrMS = pActivate->ActivateObject(IID\_IMFMediaSink, (void**)&pVideoSink);
    if (SUCCEEDED(hrMS))
    {
      IMFStreamSink* pStreamSink = NULL;
      hrMS = pVideoSink->AddStreamSink(iStream, NULL, &pStreamSink);
      if (SUCCEEDED(hrMS))
      {
        DWORD dwID=10;
        hrMS = pStreamSink->GetIdentifier(&dwID);
        if (SUCCEEDED(hrMS))
        {
          printf("
\%d", dwID);
          SafeRelease(&pStreamSink);
        }
      }    
    }
  }
  else
  {
    // Unknown stream type. 
    hr = E\_FAIL;
    // Optionally, you could deselect this stream instead of failing.
  }
  if (FAILED(hr))
  {
    goto done;
  }

  // Return IMFActivate pointer to caller.
  *ppActivate = pActivate;
  (*ppActivate)->AddRef();

done:
  SafeRelease(&pHandler);
  SafeRelease(&pActivate);
  return hr;
}


Men problemet er, at jeg ikke kan se to videostrømme i videovinduet.

Bedste reference