winapi - Windows 10 SDK 10.01.14393 installationsproblemer

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg friske installationsvinduer 10 hjemmeudgave og derefter begynde at installere Visual Studio 2017 Community Edition.


Jeg vælger kun universal windows platform udvikling, .net desktop udvikling og asp.net web udvikling men 'setup færdig med advarsler'.


Jeg vil dele logfilen ovenfor.


Har du nogen ideer til dette problem?


Jeg stillede også dette spørgsmål til Microsoft Community, men ingen svarede.


The product failed to install the listed workloads and components due to one or more package failures.

Incomplete workloads
  Universal Windows Platform development (Microsoft.VisualStudio.Workload.Universal,version=15.0.26206.0)

Incomplete components
  Universal Windows Platform tools (2.0) (Microsoft.VisualStudio.Component.UWP.Support,version=15.0.26206.0)
  Universal Windows Platform tools for Cordova (2.0) (Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.UWP.Cordova,version=15.0.26206.0)
  Universal Windows Platform tools for Xamarin (2.0) (Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.UWP.Xamarin,version=15.0.26206.0)
  Windows 10 SDK (10.0.14393.0) (Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.14393,version=15.0.26127.0)

You can search for solutions using the information below, modify your selections for the above workloads and components and retry the installation, or remove the product from your machine.

Following is a collection of individual package failures that led to the incomplete workloads and components above. To search for existing reports of these specific problems, please copy and paste the URL from each package failure into a web browser. If the issue has already been reported, you can find solutions or workarounds there. If the issue has not been reported, you can create a new issue where other people will be able to find solutions or workarounds.

Package 'Win10SDK\_10.0.14393.795,version=10.0.14393.79501' failed to install.
  Search URL: https://aka.ms/VSSetupErrorReports?q=PackageId=Win10SDK\_10.0.14393.795;PackageAction=Install;ReturnCode=-2146889721
  Impacted workloads
    Universal Windows Platform development (Microsoft.VisualStudio.Workload.Universal,version=15.0.26206.0)
  Impacted components
    Universal Windows Platform tools (2.0) (Microsoft.VisualStudio.Component.UWP.Support,version=15.0.26206.0)
    Universal Windows Platform tools for Cordova (2.0) (Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.UWP.Cordova,version=15.0.26206.0)
    Universal Windows Platform tools for Xamarin (2.0) (Microsoft.VisualStudio.ComponentGroup.UWP.Xamarin,version=15.0.26206.0)
    Windows 10 SDK (10.0.14393.0) (Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK.14393,version=15.0.26127.0)
  Log
    C:UsersemrekAppDataLocalTempdd\_setup\_20170307010944\_177\_Win10SDK\_10.0.14393.795.log
  Details
    Command executed: "c:windowssyswow64\windowspowershellv1.0powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -ExecutionPolicy Unrestricted -InputFormat None -Command "& """C:ProgramDataMicrosoftVisualStudioPackagesWin10SDK\_10.0.14393.795,version=10.0.14393.79501WinSdkInstall.ps1""" -SetupExe sdksetup.exe -SetupLogFolder standalonesdk -PackageId Win10SDK\_10.0.14393.795 -LogFile """C:UsersemrekAppDataLocalTempdd\_setup\_20170307010944\_177\_Win10SDK\_10.0.14393.795.log""" -SetupParameters """/features OptionId.AvrfExternal OptionId.WindowsSoftwareDevelopmentKit OptionId.WindowsSoftwareLogoToolkit OptionId.NetFxSoftwareDevelopmentKit /quiet /norestart"""; exit $LastExitCode"
    Return code: -2146889721
    Return code details: The hash value is not correct.

Bedste reference


Jeg løste dette problem ved vpn-forbindelse.
Hvis du har problemer med at installere Visual Studio 2017 eller Windows 10 SDK, prøv at forbinde VPN og fortsæt processen.
Jeg ved ikke, hvorfor denne slags situation vi har, men du kan løse dette problem ved at oprette forbindelse til nettet via vpn.