.net - Aktiver timer for en bestemt begivenhed, der skal udføres med et interval i C #

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg opretter en windows service til at sende mail ved bestemte tidsintervaller. Jeg vil aktivere en timer til at arbejde en mail\_send().


private void timer1(object sender, EventArgs e) {
  // I need a code here to work with email\_send()
  timer1.Elapsed += new ElapsedEventHandler(email\_send);
}

public void email\_send(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e) {
  MailMessage mail = new MailMessage();
  SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com");
  mail.From = new MailAddress("email from");
  mail.To.Add("emailto");
  mail.Subject = DateTime.Now +"logfile";
  mail.Body = "mail with log file attachment";

  System.Net.Mail.Attachment attachment;
  attachment = new System.Net.Mail.Attachment("F:\logfile\logfile.txt");
  mail.Attachments.Add(attachment);

  SmtpServer.Port = 587;
  SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("emailfrom", "password");
  SmtpServer.EnableSsl = true;

  SmtpServer.Send(mail);
}

Bedste reference


Du skal køre din timer ved at kalde metode Start () for at 'aktivere' den.


private void timer1(object sender, EventArgs e)
{
  timer1.Elapsed += new ElapsedEventHandler(email\_send);
  timer1.Start();
}

Andre referencer 1


Først Initialiser timeren


public static void Main()
{
InitializeTimer();
timerr.Start();
}


Du kan bruge Start og stop for at starte timeren og Stop timmeren


private void InitializeTimer()
 {
 Timer timerr = new Timer();
 timerr.Interval = 5000;
 timerr.Tick += Timerr\_Tick;
 }


Skriv derefter tick event.


private void Timerr\_Tick(object sender, EventArgs e)
  {
     MailMessage mail = new MailMessage();
     SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com");
     mail.From = new MailAddress("email from");
     mail.To.Add("emailto");
     mail.Subject = DateTime.Now +"logfile";
     mail.Body = "mail with log file attachment";

     System.Net.Mail.Attachment attachment;
     attachment = new System.Net.Mail.Attachment("F:\logfile\logfile.txt");
     mail.Attachments.Add(attachment);

     SmtpServer.Port = 587;
     SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("emailfrom", "password");
     SmtpServer.EnableSsl = true;

SmtpServer.Send(mail);
}