c # - I Windows Form Combobox Standardværdi

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg opretter en Combobox i Windows Form Application Jeg vil have værdi 'Vælg' på 0de indeks, hvordan kan jeg gøre det? Jeg har prøvet


 cbxWeigtType Item = new cbxWeigtType();
 Item.Text = "my string";
 this.DropDownList1.SelectedItem = Item;

Bedste reference


Du kan gøre det:


comboBox1.Items.Insert(0, "Select");
comboBox1.SelectedIndex = 0;


Indsæt i 0 indeks og sæt derefter det som selectedIndex.

Andre referencer 1


private void BindComboBoxItem()
{
  ItemRepository repo = new ItemRepository();
  List<Item> items = repo.GetAll();
  List<KeyValuePair<int, string>> allitems = new List<KeyValuePair<int, string>>();
  KeyValuePair<int, string> first = new KeyValuePair<int, string>(0, "Please Select");
  allitems.Add(first);
  foreach (Item item in items)
  {
    KeyValuePair<int, string> obj = new KeyValuePair<int, string>(item.Id, item.Name);
    allitems.Add(obj);
  }
  cbxSelectItem.DataSource = allitems;
  cbxSelectItem.DisplayMember = "Value";
  cbxSelectItem.ValueMember = "Key";
}